foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.

Szkoła Podstawowa

w LubianieEgzaminy i Sprawdziany

Komunikaty i informacje o egzaminach.

wejdź na stronę

Poradnia Psych.-Pedagogiczna

Pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów.

wejdź na stronę

Kuratorium Oświaty

Materiały i informacje dla dyrektorów, nauczycieli, uczniów i rodziców oraz samorządów lokalnych.

wejdź na stronę

e-dziennik

Kompleksowe źródło informacji dla uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrekcji.

wejdź na stronę

wincentyPodążając za myślą znanego pedagoga i specjalisty z zakresu dydaktyki Wincentego Okonia „Jeżeli nauczyciel pragnie pokazać uczniom określone przedmioty i zjawiska…, organizuje wycieczki. Mimo, że naruszają one normalny tok pracy szkolnej, mają duże walory wychowawczo-dydaktyczne. Umożliwiają uczniom zdobycie dokładnych wyobrażeń o życiu przyrody i ludzi w bliższym i dalszym środowisku, dostarczając im głębokich i niezapomnianych przeżyć, (...) rozwijają zdolność obserwacji, samodzielność, przyczyniają się do kształtowania naukowego poglądu na świat.” nauczycielki fizyki i matematyki w naszej szkole działając zgodnie z harmonogramem projektu unijnego „Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu” w ramach programu finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  zorganizowały 19 września 2018r. wycieczkę do Ośrodka  Szkoleniowo-Badawczego w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi (jednostka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie). Tematem przewodnim naszej wycieczki była Energia Słońca. Wszyscy mogli dowiedzieć się czym jest Słońce i jaką pełni rolę, jakie są sposoby i możliwości wykorzystania  energii słonecznej.

Czytaj więcej...

Drodzy rodzice!

W Kuratorium Oświaty w Szczecinie dyżurują wizytatorzy – koordynatorzy ds. edukacji włączającej Hanna Markowska i Agnieszka Stroynowska w każdy poniedziałek w godz. 15.30-17.00. Można kontaktować się telefonicznie lub osobiście.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych 2019/2020

Prezentujemy plakat informacyjny w celu usprawnienia procesu informowania o rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020.
Natomiast na stronie www.men.gov.pl/rekrutacja zostały zamieszczone najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące rekrutacji, terminy egzaminów po szkole podstawowej oraz gimnazjum, a także sposób punktowania ocen na świadectwie oraz wyników egzaminów. Strona będzie aktualizowana i uzupełniana o nowe treści.

plakat

W roku szkolnym 2018/2019 trwa realizacja projektu unijnego „Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu” w ramach programu finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Celem projektu jest doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno - przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia.

Czytaj więcej...

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW

w Szkole Podstawowej w Lubianie

od dnia 6 września 2018r.

 

bus autobus
7.30 - Przekolno
7.40 - Bukwica
7.45 - Lubianka
7.45 - Boguszyny
7.55 - Lubianka
7.55 - Nadarzyn
8.05 - Płotno
8.00 - Brzyczno
8.15 - Płotno
 

opiekun biblioteki Agnieszka KOTKOWSKA


 

BIBLIOTEKA SZKOLNA CZYNNA

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 - 13.00 8.00 - 13.15 dzień gospodarczy 8.00-15.15 8.00 - 12.15

 

Regulamin czyteklni

 1. Czytelnia jest czynna w dniach i godzinach otwarcia biblioteki.
 2. W czytelni obowiązuje cisza.
 3. Poza terenem czytelni wydawnictw nie wypożycza się.
 4. Czasopisma podaje bibliotekarz lub wyznaczony uczeń.
 5. Materiały wypożyczone należy szanować; nie wolno ich plamić, wyrywać kart i ilustracji.
 6. W razie stwierdzenia zniszczenia lub uszkodzenia wydawnictw, a także niewłaściwego zachowania ucznia, ponosi on konsekwencje w postaci :
  • Odpłatności pieniężnej za zniszczone wydawnictwa,
  • Usunięcia z terenu czytelni i pozbawienia prawa do korzystania z materiałów
  • Kar przewidzianych w regulaminie szkolnym.

   

Regulamin wypożyczalni

 1. Dni i godziny otwarcia biblioteki zgodne z wywieszka.
 2. W bibliotece obowiązuje cisza.
 3. Przed wypożyczeniem należy książkę przejrzeć i zwrócić uwagę bibliotekarza na ewentualne braki.
 4. Czytelnik odpowiada za stan wypożyczonej książki, książkę zgubioną lub zniszczona jest zobowiązany odkupić, zwrócić inną o zbliżonej wartości rynkowej.
 5. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego wszystkie książki musza być zwrócone do biblioteki; uczeń, który nie wywiąże się z tego obowiązku nie otrzyma świadectwa szkolnego.
 6. Nie wolno przetrzymywać wypożyczonych książek dłużej niż dwa tygodnie.
 7. Czytelnik nie przestrzegający powyższych zasad może być pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni.

Adres i kontakt

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBIANIE

Lubiana 6

73-260 Pełczyce

 

powiat choszczeński

woj. zachodniopomorskie

Sekretariat - (95) 768 57 21

e-mail: poczta@szkolalubiana.pl

 

Lokalizacja

Bierzemy udział w programach

eneris1

mkpilotaz

„NOWOCZESNA SZKOŁA DROGĄ DO SUKCESU”

projektlogo

Harmonogram realizacji zadań

Harmonogram - zmiany

 nt

banmat2

2019 Copyright Szkoła Podstawowa w Lubianie Rights Reserved