foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.

Szkoła Podstawowa

w LubianieEgzaminy i Sprawdziany

Komunikaty i informacje o egzaminach.

wejdź na stronę

Poradnia Psych.-Pedagogiczna

Pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów.

wejdź na stronę

Kuratorium Oświaty

Materiały i informacje dla dyrektorów, nauczycieli, uczniów i rodziców oraz samorządów lokalnych.

wejdź na stronę

e-dziennik

Kompleksowe źródło informacji dla uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrekcji.

wejdź na stronę

W roku szkolnym 2018/2019 trwa realizacja projektu unijnego „Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu” w ramach programu finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Celem projektu jest doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno - przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia.

Czytaj więcej...

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW

w Szkole Podstawowej w Lubianie

od dnia 6 września 2018r.

 

bus autobus
7.30 - Przekolno
7.40 - Bukwica
7.45 - Lubianka
7.45 - Boguszyny
7.55 - Lubianka
7.55 - Nadarzyn
8.05 - Płotno
8.00 - Brzyczno
8.15 - Płotno
 
Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w dniu 3 września 2018r


godz. 8.30 - msza św.
godz. 9.00 - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

 Rozkład jazdy autobusów szkolnych

bus autobus
7.30 - Przekolno
7.50 - Brzyczno
7.45 - Lubianka
7.55 - Nadarzyn
7.55 - Lubianka
8.10 - Bukwica
8.05 - Płotno
8.15 - Boguszyny
8.15 - Płotno
 

Odwozy ok. godz 10.30

Zebranie organizacyjne dla rodziców oddziału przedszkolnego, odbędzie się w poniedziałek 27.08.2018r. o godz. 10.00 w sali 206

INFORMACJA dla Rodziców przedszkolaków !!

Podręcznik dla Oddziału Przedszkolnego na rok szkolny 2018-2019
(ten sam dla 5-latków i 6-latków):

„ Olek i Ada. Sześciolatek ” Poziom B+. Pakiet

 

Proszę nie kupować żadnych artykułów plastycznych.
Wszelkie szczegółowe informacje udzielone zostaną na zebraniu organizacyjnym w sierpniu.

zak roku 3gUroczystą akademię trzecioklasiści rozpoczęli polonezem. Tuż po nim przywitano gości, przewodniczący klasy złożył Dyrektorowi szkoły raport i rozpoczęła się pierwsza część akademii. W niej uhonorowano rodziców uczniów, którzy mieli najwyższą średnią ocen. Rodzice otrzymali listy gratulacyjne, a uczniowie nagrody książkowe. Wyróżniono najlepszych sportowców, najlepszych czytelników, uczniów ze 100% frekwencją. Jak co roku przyznano nagrodę dyrektora za całokształt osiągnięć, podziękowano uczniom za reprezentowanie szkoły w konkursach, zawodach i pracy na rzecz szkoły.
Absolwenci przekazali na ręce Dyrektora tablo. Podziękowali pięknie rodzicom, wychowawcom, nauczycielom i pracownikom szkoły. Otrzymali również dużo słów otuchy, szczere życzenia na dalsze lata nauki oraz upominki od uczniów klasy drugiej.

Czytaj więcej...

Adres i kontakt

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBIANIE

Lubiana 6

73-260 Pełczyce

 

powiat choszczeński

woj. zachodniopomorskie

Sekretariat - (95) 768 57 21

e-mail: poczta@szkolalubiana.pl

 

Lokalizacja

Bierzemy udział w programach

eneris1

mkpilotaz

„NOWOCZESNA SZKOŁA DROGĄ DO SUKCESU”

projektlogo

Harmonogram realizacji zadań

Harmonogram - zmiany

 nt

banmat2

2018 Copyright Szkoła Podstawowa w Lubianie Rights Reserved