foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.

Szkoła Podstawowa

w LubianieEgzaminy i Sprawdziany

Komunikaty i informacje o egzaminach.

wejdź na stronę

Poradnia Psych.-Pedagogiczna

Pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów.

wejdź na stronę

Kuratorium Oświaty

Materiały i informacje dla dyrektorów, nauczycieli, uczniów i rodziców oraz samorządów lokalnych.

wejdź na stronę

e-dziennik

Kompleksowe źródło informacji dla uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrekcji.

wejdź na stronę

      Pracę dydaktyczno-wychowawczą rozpoczęła w Boguszynach w 1946 roku pani Sylwia Szczepańska, nauczając dzieci w prywatnym mieszkaniu.
      W 1948 roku zlokalizowano szkołę w budynku adaptowanym po byłym poniemieckim hotelu. Liczba dzieci wzrastała z kazdym rokiem, w szkole trwały ciągłe remonty, przystosowywano kolejno pomieszczenia na klasy. Do 1956 roku nauczyciele zmieniali się w ciągu każdych wakacji. W 1956 roku rozpoczął pracę Leszek Jonita, który uregulował sprawę obwodu szkoły, w szkole było wówczas pięć klas. W 1958 roku jako drugi uczy Stanisław Puzio, ale wkrótce obaj nauczyciele przenoszą się do innych szkół. W tym też roku do pracy w szkole przybywają dwie absolwentki Liceum Pedagogicznego w Zakopanem; były to Pani Aniela Dyman (później Gauden) i Pani Janina Kozak (później Zielińska). Te dwie nauczycielki pracowały w Boguszynach aż do emerytury. W szkole podjął pracę Pan Józef Jankowski, kierownikiem szkoły była Pani Aniela Dyman.

      W szkole trwały ciągłe remonty. W 1960 roku kierownictwo szkoły objął młody nauczyciel Pan Antoni Janikowski, który wraz z rodziną zamieszkał w szkole. Szkoła liczyła wówczas 134 uczniów, pracowało 4 nauczycieli. Do 1967 roku klasę siódmą ukończyło 104 absolwentów. W okresie tym uczniowie mają duże osiągnięcia w zawodach sportowych, aktywnie pracuje szkolne koło sportowe, którego opiekunem był Pan Eugeniusz Smagieł; szczególny nacisk kładł na rozwój fizyczny młodzieży; to on zapoczątkował działalność szkolnego koła sportowego, opiekował się również drużyną harcerską. W 1964 / 65 pracę rozpoczął Jerzy Kalinowski, którego po dwóch latach przeniesiono do Chrapowa, a na jego miejsce przyszła młoda nauczycielka Teresa Poraszke. W tym okresie działały na terenie szkoły Samorząd Uczniowski, Szkolna Kasa Oszczędnościowa, Drużyna Harcerska. W 1968 / 69 rozpoczęły pracę w tej szkole Pani Danuta Urbaniak (Rzewuska) i Pani Anna Olejniczak (Szczepańska). W końcu lat sześćdziesiątych zagospodarowano boisko a dzieci posadziły 530 topoli. Zrobiono skocznie, boisko do piłki ręcznej (z metalowymi bramkami. W roku 1968 / 69 do szkoły uczęszczało 206 uczniów. Wówczas też pożegnano pierwszych 20 absolwentów ośmioklasowej szkoły.

      Druga połowa lat sześćdziesiątych to duże sukcesy (na skalę powiatu) w tenisie stołowym. W 1969/ 70 pracuje siedmiu nauczycieli a szkoła liczy 200 uczniów. W roku tym wyjeżdża z Boguszyn kierownik Antoni Janikowski. Zawsze pogodny, miły, uśmiechnięty, dobrze układała mu się współpraca z rodzicami. Na terenie szkoły były w owym czasie liczne zabawy dla dorosłych, z których dochody przeznaczano na cele szkoły. W czasie kierowania szkołą przez Antoniego Janikowskiego trwały dalej remonty, szkołę i jej obejście coraz bardziej unowocześniano. W 1969 / 70 ma duże
sukcesy w dziedzinie sportu, pierwsze miejsce w piłce nożnej, pierwsze w tenisie stołowym, trzecie miejsce w piłce siatkowej, piąte zaś w piłce ręcznej a wszystko na skalę powiatu.

      W 1971 odchodzi ze szkoły Pan Eugeniusz Smagieł, a przybywa Janina Grządziela, która zapisała się w pamięci ówczesnej młodzieży jako instruktor harcerski. Owocem pracy Pani Janiny był udział młodzieży w licznych obozach harcerskich oraz pierwsze miejsce drużyny ZHP w powiecie na festiwalu piosenki harcerskiej w Myśliborzu. Pani Grządziela odeszła w 1974 roku podejmując pracę w Hufcu ZHP Myślibórz.).
 
      Od 1971 do 1973 roku uczył tutaj również Pan Marek Karolczak, nauczyciel historii. Pracowała w owym czasie również Pani Zofia Antczak. W 1972 / 73 szkoła zorganizowała pierwszą dłuższą wycieczkę (pięciodniową) – Gdańsk, Gdynia, Malbork, Toruń.

      W latach siedemdziesiątych szczególny nacisk kładziono na wygląd estetyczny klas. Wygląd ucznia i jego kultura były sprawami priorytetowymi. Lata te, to również wzmożone prace pozalekcyjne. Wychowawcy realizują tzw. zadania ideologiczno-wychowawcze preferowane i narzucane przez PZPR. W roku 1973 / 74 pracę w szkole podejmują Panie Urszula Lechelt, Henryka Kołodziej mimo swego zaangażowania pracują niestety tylko rok.

      Na przełomie 1974 / 75 kierownik szkoły Pan Ludwik Osetek w ramach reformy zostaje mianowany dyrektorem placówki. W Pełczycach zaś powstaje Zbiorcza Szkoła Gminna, która rozpoczyna pracę w ramach systemu planowanej szkoły dziesięcioletniej. W tym samym czasie powstaje plan rozbudowy szkoły w Boguszynach. Lata 1975 - 76 przynoszą kolejne zmiany w zatrudnieniu; przychodzi do pracy Pani Irena Tomczak i Pan Marian Sadkowski. Do obwodu naszej szkoły dochodzą wsie Przekolno i Lubiana. W tym też roku wprowadzono w życie Kodeks Ucznia. W 1976 / 77 Grono Pedagogiczne zwiększa się o panią Jadwigę Zawiszę i pana Czesława Gierczyńskiego i Pana Siemaszkę (który pracował tylko do listopada 1976 roku). Był to okres prawdziwego "boomu" dla szkoły; rozpoczęto urządzanie klasopracowni, zlikwidowano ubikacje na zewnątrz szkoły a uruchomiono toalety wewnątrz budynku. Przełożono nadwerężony dach, pokryto podłogi płytą pilśniową i gumoleum. Wygospodarowano pomieszczenie na piętrze i przeznaczono je na bibliotekę szkolną. Wówczas zakupiono też do szkoły pierwszy telewizor i epidiaskop.

      Na przełomie roku szkolnego 1997 / 78 nastąpiło uroczyste oddanie do użytku klasopracowni. Grono pedagogiczne wówczas składało się z siedmiu osób: dyr. Ludwik Osetek, Aniela Gauden, Janina Zielińska, Danuta Rzewuska, Jadwiga Zawisza, Anna Budynek, Irena Tomczak. W tym samym roku powstała też Komenda Hufca ZHP w Pełczycach. Kolejny rok to znów zmiana kadry, odchodzi pani Budynek a przychodzą panowie Jerzy Jakubcewicz, Stanisław Rybarczyk, Jerzy Urbanowicz. W związku z powstaniem pięknego przedszkola w Boguszynach – Pani Jadwiga Zawisza obejmuje placówkę przedszkolną. Od tego roku również dzieci dowożono już autobusem a nie jak do tej pory „bonanzami” – czyli ciągnikami z przerobionymi do celu przewozu osób przyczepami.
 
      Kolejne lata to również kolejne zmiany w kadrze pedagogicznej nad czym mocno ubolewał dyrektor Osetek, dążący do stabilizacji kadry. Pojawiają się i odchodzą nauczyciele: Ewa Godycka, Adam Bach, Bożena Szpilska, Barbara Różańska, Marzena Kruszka, Zofia Boniecka, Gertruda Lechelt.

      W roku 1982 / 83 zostaje powołana do życia Drużyna Harcerska im. K. K. Baczyńskiego, była to drużyna MSR. Harcerze chętnie uczestniczyli w życiu szkoły i hufca. Zdobywali czołowe miejsca w konkursach ruchu drogowego, turniejach harcerskich. Sukcesem było drugie miejsce w skali województwa w harcerskim turnieju sportowym. Przy drużynie zawiązał się zespół artystyczny – DROPY. Zespół ten uświetniał uroczystości szkolne i środowiskowe. Harcerze coraz częściej brali udział w obozach, rajdach, zlotach harcerskich wymianach międzynarodowych.

      Lata 1981 – 83 to rozbudowa szkoły w Boguszynach a także przygotowanie do budowy (i jej realizacja) szkoły w Lubianie. Szkoła w Boguszynach wzbogaciła się o rozbudowę prawego skrzydła gdzie umieszczono pracownię języka polskiego i pracownię techniki. Obok ruchu na budowie trwał niestety dalszy ruch w kadrze – przybywają Pan Wasilewski, Pani Małgorzata Sieczkowska (Karchuć), Tadeusz Kordula, Irena Szczepanik, Lesław Śliżewski, Krzysztof Kierlin.
 
      Szkoła dzięki młodej kadrze pracowała coraz to wydajniej i efektywniej, co sprawiało niesłychaną radość dyrektorowi Ludwikowi Osetkowi. Niestety nie było mu dane cieszyć się tym długo. W historii szkoły nastąpiła wielka tragedia. Jej wieloletni dyrektor, człowiek legenda – Pan Ludwik zmarł tragicznie. Nie mógł zrealizować swoich ambitnych planów do końca, a przecież uczynił dla szkoły w Boguszynach tak wiele. Był człowiekiem którego charakteryzowała wielka siła działania, za jego kadencji budynek osiągnął kształt obecny. Uczynił wszystko aby uczniowie i grono pedagogiczne mogli uczyć i nauczać w coraz to lepszych warunkach. Po śmierci Dyrektora Ludwika Osetka powołano na wakat panią Anielę Gaudę, która pełniła funkcję dyrektora do roku 1990-91.
 
      Druga połowa lat osiemdziesiątych i początek lat dziewięćdziesiątych to aktywna działalność kół przedmiotowych i aktywizacja zajęć pozalekcyjnych. Działają Koło Sportowe (liczne sukcesy w biegach ulicznych, czołowe miejsca w turniejach sportowych), na terenie szkoły działa Koło Fotograficzne – którym opiekuje się Lesław Śliżewski. W drugiej połowie lat osiemdziesiątych pracują u nas m.in. nowoprzyjęci Grażyna Dłużak (Osetek) i Emilian Osetek, w roku 1988-89 odchodzi Krzysztof Kierlin a przychodzi Pani Grażyna Śliżewska. W roku 1989-90 do grona nauczycieli dołączają Panie Małgorzata Kapela i Marianna Lewandowska. Druga połowa lat osiemdziesiątych obok sukcesów przyniosła też tragedię. Podczas zbioru kamieni na polu przez uczniów klasy VIII – zginęła tragicznie pod kołami ciągnika uczennica Ewa Sobczak (13.04.1988r.). W 1990-91 pracuje przez rok Pani Mariola Tyrpa. W kolejnym roku szkolnym (1991-92) obejmuje funkcję dyrektora szkoły Pan Lesław Śliżewski. Szkoła liczy w owym czasie 194 uczniów. W tym czasie Grono Pedagogiczne stanowią: Danuta Rzewuska, Jadwiga Zawisza, Małgorzata Kapela, Gertruda Lechelt, Grażyna Śliżewska, Bogdan Kwiatkowski, Mariola Jastrzębowska (Gauden), Maciej Krzyśko. Od roku 1992 skład kadry znów ulega zmianie – rozpoczęli pracę nauczyciel wychowania fizycznego Paweł Wilk i Beata Kwaśna. W 1993 rozpoczyna pracę Pan Marek Szczepanik. W roku 1994 odchodzi z pracy Pani Mariola Jastrzębowska – pierwszy redaktor gazetki szkolnej „Ośmiorniczka”, na jej miejsce przychodzi Pani Barbara Królikowska, która kontynuuje redakcję gazetki.

      Mówiąc o historii szkoły należy koniecznie wspomnieć o osobach spoza grona pedagogicznego bez których funkcjonowanie tej placówki byłoby niemożliwe. Najdłuższy staż pracy miały Panie Aleksandra Mazurkowa, Helena Lechelt, Bożena Osetek, Bożena Pałka, Stanisława Betler oraz Panowie, Pan Władysław Jakubcewicz i Pan Słoma.
 
      Reasumując, historia szkoły w Boguszynach to bez jednego roku pięćdziesięcioletnia praca dydaktyczno-wychowawcza. W przeciągu tego okresu mury szkoły opuścili przyszli inżynierowie, nauczyciele, rolnicy, górnicy, policjanci, pracownicy służby zdrowia, etc. Zawsze dla wszystkich uczących się w tym budynku, będzie funkcjonowało pojęcie – „nasza szkoła”.

Drogi Rodzicu !

 Dbając o właściwy rozwój i zdrowie swojego dziecka pamiętaj także o współczesnych zagrożeniach, które mogą mieć zgubny wpływ na człowieka. Jednym z takich zagrożeń są ostatnio bardzo popularne wśród młodzieży tzw.„dopalacze”. Substancje, które wpływają na ośrodkowy układ nerwowy, zmieniają świadomość, wyniszczają organizm. Najczęściej sprzedawane w postaci syntetycznych lub naturalnych mieszanek. Ich skład często nie jest do końca znany, jak również nieznane jest oddziaływanie na organizm różnych składników jednocześnie.         

    Bardzo istotne jest to, żeby rozmawiać ze swoim dzieckiem, starać się mieć z nim ciągły i dobry kontakt, poznawać bliżej znajomych swojego dziecka i wiedzieć jak, gdzie i z kim spędza swój wolny czas.

CO WYWOŁUJĄ SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE :
1. Zmieniają funkcje naszego mózgu powodując:
    - zaburzenia zachowania (np. agresję,nadmierne pobudzenie lęk, niepokój),
    - zmiany nastroju ( euforię, dysforię )
    - bezsenność lub senność i napady snu w ciągu dnia,
    - zaburzenia myślenia ( halucynacje, omamy, wrażenia oddzielenia ciała od umysłu;

      utratę poczucia czasu i przestrzeni)
    - pogorszenie pamięci, osłabienie zdolności koncentracji i uwagi
2. Mogą prowadzić do zaburzeń psychicznych : psychozy, depresji, napadów lęku, fobii, myśli samobójczych.
3. Podnoszą temperaturę ciała.
4. Zaburzają pracę serca, układu oddechowego, układu pokarmowego.
5. Przy długim stosowaniu mogą prowadzić do wyniszczenia psychicznego i fizycznego organizmu.
6. Wywołują uzależnienie - przewlekłą i nieodwracalną chorobę ośrodkowego układu nerwowego z nawrotami występującymi nawet po długich okresach abstynencji.
7. Pamiętaj o tym, że osoby, które przeszły przez uzależnienie do końca życia pozostaną w grupie podwyższonego ryzyka ponownego sięgnięcia po substancję uzależniającą !!!

 

Chcesz wiedzieć więcej ?
www.dopalaczeinfo.pl

Szanowni Rodzice!


W naszej szkole, wdrożony został program profilaktyki palenia tytoniu, rekomendowany przez Sanepid Choszczno.

 • W klasach I - III szkoły podstawowej pod tytułem ,, Nie pal przy mnie proszę”
 • w gimnazjum ,, Znajdź właściwe rozwiązanie”

Palenie tytoniu to nałóg, na który jesteśmy najmniej uczuleni. Może dlatego, że 30 % z nas, ludzi dorosłych - pali? To, że jest to pierwsza przyczyna najpoważniej szych chorób - nie budzi już żadnych wątpliwości!

Nam natomiast chodzi o dzieci, o Wasze dzieci i o Twoje dziecko.

Bądź więc uprzejmy - Szanowny Rodzicu - przeczytać naszą krótką notatkę do końca, bez względu na swoje poglądy na palenie i na fakt czy sam palisz, czy nie.

Czy Twoje dziecko próbowało już palić?

A może już pali?

Może uważasz, że palenie dziecka to niejest problem, gdyż masz inne poważniejsze sprawy?


PAMIĘTAJ:

 • Palenie zaczyna się od spróbowania - co zdarza się większości dzieciom i to nierzadko w bardzo młodym wieku.
 • Niektórzy zaczynają eksperymentować z paleniem, co najczęściej przypada na V i VI klasę, a to może się przerodzić w systematyczne palenie i doprowadzić — tak, jak u ludzi dorosłych - do nałogowego palenia!
 • Dzieci z rodzin, w których jedno z rodziców pali, dwukrotnie częściej niż dzieci z rodzin niepalących, stają się nałogowymi palaczami. Gdy obydwoje rodziców palą - to prawie pewne jest pojawienie się w rodzinie nowego palacza.
 • Palenie wpływa nie tylko na pogorszenie stanu zdrowia dziecka, lecz również na gorsze wyniki w nauce.

 
Dlaczego dzieci sięgają po papierosa?

 • Ponieważ palą koledzy

Wpływ rówieśników, presja wywierana na innych są ogromne
Wpływ grupy może być wtedy niebezpieczny, gdy dziecko nie “nie palę” i nie czuć się głupio z tego powodu.

 • Ponieważ czują się słabi mało wartościowi

Dziecko ma wrażenie, że paląc papierosa staje się dorosłym
Obraz palacza - osoby dojrzałej, zadowolonej, pełnej humoru i fantazji nie jest przedstawione przez aktorów w filmach, idoli w programach itp. Któż z nas nie chciałby takim być? Ale to przecież tylko chwyt reklamowy! Palenie nie jest sposobem na sukces, wręcz przeciwnie - przysparza nam różnych problemów zwłaszcza zdrowotnych.

 • Ponieważ palą rodzice lub starsze rodzeństwo

Przykład jest zaraźliwy, zły przykład rodziców również.


Nasz program ukierunkowany jest na:

 • uczenie dzieci umiejętności odmawiania - co powinno wpłynąć na wzrost odporności na wpływy rówieśników;
 • uświadamianie odpowiedzialności za własny rozwój i zdrów
 • kształtowanie szacunku do siebie; zdobywanie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach.

Wspaniale, jeżeli Twoje dziecko posiada tego typu umiejętności.

A jeżeli sobie nie radzi albo nie zawsze sobie radzi właściwie?

Nasz wysiłek, bez Twojej pomocy i wsparcia, przyniesie niewielkie efekty. Spróbuj dokonać zmian również w swoich zachowaniach.


 
(Materiał zaczerpnięto z programu profilaktyki ,,Znajdź właściwe rozwiązanie”)


Przykład jest najbardziej zaraźliwy.

Szkoła jest miejscem, w którym może dochodzić do aktów przemocy i agresji. Bez względu na przyczynę i charakter przemocy żadne dziecko nie jest winne temu, że jest napastowane.


Nikt nie ma prawa krzywdzić drugiego człowieka, tylko dlatego, że jest słabszy lub bardziej wrażliwy emocjonalnie.


Przemoc to nie tylko bicie, uderzanie, szczypanie, czy popychanie, ale również to gdy:

 • dostajesz obraźliwe sms-y lub telefony
 • w Internecie publikowane są obraźliwe informacje o Tobie
 • jesteś przezywany
 • ktoś opowiada innym nieprawdziwe historie na Twój temat
 • jesteś ośmieszany przez swoich kolegów i koleżanki
 • ktoś niszczy lub zabiera Twoje rzeczy

Sprawcy najczęściej dobrze wiedzą, w jaki sposób mogą Cię zranić. Gdy chcą Ci sprawić przykrość, złośliwie komentują:

 • to, że dobrze się uczysz
 • to, że nie masz pieniędzy
 • Twoją popularność w szkole
 • Twój wygląd: wagę, kolor włosów, sposób ubierania, okulary
 • jeśli wyznajesz inną religię
 • masz wadę wymowy

CO MOŻESZ ZROBIĆ ?


Jeśli jesteś prześladowany, koniecznie powiedz o tym komuś:

 • przyjacielowi,
 • nauczycielowi
 • rodzicom
 • koledze

Pamiętaj, że prześladowanie samo się nie skończy, jeśli nikomu o tym nie powiesz.


Pamiętaj:

 • Informowanie dorosłych nie jest żadnym donoszeniem na kolegów, ale szukaniem pomocy. Sprawcy postępują źle, łamią normy i powinni ponieść odpowiednie konsekwencje.
 • Nie jesteś skarżypytą, walczysz o bezpieczeństwo w szkole. Mówiąc o przemocy dorosłym, pomagasz także innym dzieciom, które spotyka to samo.
 • Jeśli nikomu o tym nie mówisz - krzywdzisz siebie i chronisz sprawców.


Pamiętaj, że w szkole zawsze jest Twój wychowawca lub inny nauczyciel, który powinien wiedzieć, jeśli dzieje się coś złego.


Sposoby na przemoc:

 • Spróbuj ignorować to, co mówią sprawcy, udawaj, że cię to wcale nie obchodzi. Nie pokazuj, że jesteś smutny lub zły. Twoje zdenerwowanie sprawia im satysfakcję i zachęca do dalszego atakowania.
 • Staraj się wyglądać na pewnego siebie - chodź wyprostowany (plecy proste, podniesiona głowa). Możesz ćwiczyć taką postawę w domu, przed lustrem. Pamiętaj, że sprawcy poszukują uczniów wyglądających na takich, którzy się przestraszą i nie obronią.
 • Ćwicz swój głos - odpowiadaj pewnym i mocnym głosem, postaraj się patrzeć sprawcom w oczy. Często osoby w twojej sytuacji mówią cicho i nieśmiało, a to może zachęcać sprawców do dalszego zaczepiania.
 • Jeśli ci dokuczają - najlepiej odejdź. Nie przejmuj się, co o tobie pomyślą. Pamiętaj, im dłużej będziesz stał i słuchał tym większą zabawę będą mieli sprawcy.
 • Miej przygotowaną odpowiedź np.: "Dziewczyny, nie macie nic innego do roboty?", "To nie jest w porządku wyśmiewać się z kogoś", "Możesz sobie mówić co chcesz, mnie to nie obchodzi".
 • Powiedz krótko i stanowczo, że się nie zgadzasz na takie traktowanie np.: "Nie mów tak do mnie", "Nie zgadzam się", "Nie nazywam się tak".
 • Spróbuj być dowcipny. Poczucie humoru jest często najlepszą "bronią" na agresję. Jeśli potrafisz śmiać się w takiej sytuacji, sprawcy widzą, że się niczym nie przejmujesz. Prawdopodobnie zostawią cię wtedy w spokoju. Poćwicz takie odpowiedzi w domu.
 • Spróbuj zaskoczyć sprawców. Zrób coś, co zbije ich z tropu, zdziwi np. udawaj, że nie dosłyszysz ("Co mówicie? Głośniej. Ale, że co ja robię? Nic nie słyszę. itd.); upozoruj, że mdlejesz ("Chłopaki, kręci mi się w głowie od tego przezywania, chyba zemdleję"); może zmień temat
 • Powiedz o tym swojemu przyjacielowi lub dobremu koledze/koleżance. Będziesz czuł się o wiele lepiej, gdy podzielisz się swoim zmartwieniem. Poproś o pomoc i radę. Czasem wystarczy wspólne spędzanie czasu na przerwach. Sprawcy częściej atakują pojedynczych uczniów.
 • Poradź się rodziców ,kogoś bliskiego, nauczyciela, pedagoga. Opowiedz im o swoim kłopocie. Dorośli mają różne, sprytne pomysły, jak rozwiązać taki problem. Warto skorzystać z ich wiedzy.     


Starajmy się, żeby nasza szkoła była wolna od agresji i przemocy.

Pedagog szkolny

źródło: www.przemocwszkole.pl oraz materiały ze szkoleń.

KOŁO POMOCY DZIECIOM Z NADPOBUDLIWOŚCIĄ PSYCHORUCHOWĄ ADHD
http://www.tpd.szczecin.pl/index.php/punkty-poradnictwa-rodzinnego/koo-adhd-tpd

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z NADPOBUDLIWOŚCIĄ PSYCHORUCHOWA I ICH RODZIN
http://www.pomost.pomorskie.pl

POLSKIE TOWARZYSTWO DYSLEKSJI
http://www.ptd.edu.pl

KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA
http://www.kopd.pl

SERWIS POŚWIĘCONY SPECYFICZNYM TRUDNOŚCIOM W UCZENIU SIĘ
http://www.spet.info.pl

DZIECKO W SIECI
http://www.dzieckowsieci.pl

PAŃSTWOWA AGECJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
http://www.parpa.pl

KRAJOWE BIURO DS. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
http://www.narkomania.org.pl/poradnia

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS
http://www.aids.gov.pl

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI
http://www.tpd.szczecin.pl

Adres i kontakt

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBIANIE

Lubiana 6

73-260 Pełczyce

 

powiat choszczeński

woj. zachodniopomorskie

Sekretariat - (95) 768 57 21

e-mail: poczta@szkolalubiana.pl

 

Lokalizacja

Bierzemy udział w programach

eneris1

mkpilotaz

„NOWOCZESNA SZKOŁA DROGĄ DO SUKCESU”

projektlogo

Harmonogram realizacji zadań

Harmonogram - zmiany

 nt

banmat2

2018 Copyright Szkoła Podstawowa w Lubianie Rights Reserved