foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.

Szkoła Podstawowa

w LubianieEgzaminy i Sprawdziany

Komunikaty i informacje o egzaminach.

wejdź na stronę

Poradnia Psych.-Pedagogiczna

Pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów.

wejdź na stronę

Kuratorium Oświaty

Materiały i informacje dla dyrektorów, nauczycieli, uczniów i rodziców oraz samorządów lokalnych.

wejdź na stronę

e-dziennik

Kompleksowe źródło informacji dla uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrekcji.

wejdź na stronę

symbole14 listopada 2018r. część uczniów z klasy drugiej i trzeciej SP wzięła udział w kolejnej edycji konkursu „Wokół symboli narodowych”. Uczestnicy zmierzyli się z tematyką związaną ze 100 leciem odzyskania przez Polskę niepodległości. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone wkrótce przez oddział IPN w Szczecinie.

 

Czytaj więcej...

klausDzięki realizacji projektu „Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu” nasi uczniowie mają możliwość uczestnictwa w zajęciach projektowych w nowej sali językowej. Szczególnie polubili te zajęcia, podczas których mogą korzystać z programów komputerowych do nauki języków. Dzięki nowym technologiom nasi uczniowie mogą aktywnie uczestniczyć w procesie edukacyjnym, a przede wszystkim łączyć naukę języków obcych z grą na komputerze, zabawą, materiałami multimedialnymi. Kurs językowy zawiera lekcje tematyczne, które pomagają w kształceniu umiejętności językowych takich jak rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem, pisanie i mówienie. W jego skład wchodzi wiele ciekawych elementów edukacyjnych, takich jak: filmy, gry komputerowe, ćwiczenia interaktywne. Lekcje zawarte w kursach językowych dają uczniom możliwość własnej samooceny postępów w nauce, dostosowania tempa nauki zgodnie z ich potrzebami. Jesteśmy optymistami i wierzymy, że programy do nauki języków „Profesor Henry i profesor Klaus” doprowadzą nas do sukcesu.

Czytaj więcej...

niepodległaOd 11 października do 8 listopada 2018 roku w Szkole Podstawowej w Lubianie z okazji 100-rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości odbywał się konkurs plastyczny: „Twórcy Niepodległej”. Na konkurs wpłynęło 159 prac uczniów z klas 4-8 szkoły podstawowej oraz uczniów trzeciej klasy gimnazjum. Zadaniem uczniów było przygotowanie prac plastycznych prezentujących twórców niepodległego państwa polskiego w typowych sytuacjach życiowych, czy też ukazując ich na tle wydarzeń historycznych, w których uczestniczyli lub, których byli sprawcami. Konkurs zakończony został wystawą prac uczniowskich, która prezentowana była przed oraz w sali historycznej. Wyniki przedstawiają się następująco: 1 miejsce: Nikola Wrzosek; 2 miejsce: Nikola Rabenda; 3 miejsce: Wojciech Budny.

Czytaj więcej...

histZ okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości w Szkole Podstawowej w Lubianie przeprowadzony został konkurs historyczno-patriotyczny. Zanim nadszedł długo oczekiwany dzień, w którym uczniowie mogli wykazać się swoją wiedzą, we wszystkich klasach przeprowadzone zostały lekcje ukazujące sylwetki twórców niepodległości oraz czyn zbrojny polskiego żołnierza, żołnierza-powstańca, żołnierza-ochotnika. Podczas lekcji prezentowane były przygotowane przez uczniów pod opieką nauczyciela prezentacje multimedialne, a także recytowane wiersze i śpiewane pieśni patriotyczne. Dodatkową formą uczczenia Narodowego Święta Niepodległości oraz przygotowaniem do konkursu było stworzenie gazetek okolicznościowych prezentowanych zarówno w klasopracowni historycznej, jak i na szkolnym korytarzu.

Czytaj więcej...

ukladpokPodczas zajęć przyrodniczych „Jestem badaczem, odkrywcą” realizowanych w ramach projektu „Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu” uczniowie poznawali narządy i układu organizmu człowieka. Dzięki zakupionym projektowym modelom narządów (ucha, serca, mózgu) łatwiej było zrozumieć budowę wewnętrzną człowieka. Dowiedzieliśmy się jak należy dbać o układ pokarmowy i jak nasze działania mają wpływ na jego prawidłowe funkcjonowanie, które jest niezwykle ważne dla naszego zdrowia. Uczniowie wykonali piramidy zdrowego żywienia, korzystając z wycinków z gazet. Następnie wspólnie przedstawiliśmy i omówiliśmy efekty naszej pracy. Każdy z nas wie czego wolno jeść więcej, a czego mniej, wiemy też jak ważna jest codzienna aktywność fizyczna dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania człowieka.

Czytaj więcej...

zawodoznW ramach projektu „Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu” w naszej szkole od listopada 2017 r. odbywają się zajęcia z doradztwa edukacyjno – zawodowego.
Zajęcia mają na celu przygotowanie uczniów do podjęcia decyzji o dalszym kształceniu i przyszłej aktywności zawodowej. Zanim poznamy zawody i będziemy decydować o wyborze szkoły zastanawiamy się nad samym sobą, musimy lepiej poznać siebie , swoje zainteresowania, umiejętności , mocne i słabe strony. Dzięki udziałowi w projekcie otrzymaliśmy materiały do zajęć oraz wyposażyliśmy naszą bibliotekę w filmy zawodoznawcze, byliśmy też na wycieczce w Fabryce Czekolady.

Czytaj więcej...

Adres i kontakt

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBIANIE

Lubiana 6

73-260 Pełczyce

 

powiat choszczeński

woj. zachodniopomorskie

Sekretariat - (95) 768 57 21

e-mail: poczta@szkolalubiana.pl

 

Lokalizacja

Bierzemy udział w programach

eneris1

mkpilotaz

„NOWOCZESNA SZKOŁA DROGĄ DO SUKCESU”

projektlogo

Harmonogram realizacji zadań

Harmonogram - zmiany

 nt

banmat2

2018 Copyright Szkoła Podstawowa w Lubianie Rights Reserved