foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.

Szkoła Podstawowa

w LubianieEgzaminy i Sprawdziany

Komunikaty i informacje o egzaminach.

wejdź na stronę

Poradnia Psych.-Pedagogiczna

Pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów.

wejdź na stronę

Kuratorium Oświaty

Materiały i informacje dla dyrektorów, nauczycieli, uczniów i rodziców oraz samorządów lokalnych.

wejdź na stronę

e-dziennik

Kompleksowe źródło informacji dla uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrekcji.

wejdź na stronę

malarzZespół Szkół w Lubianie organizuje konkurs plastyczny dla uczniów kl III - IV i V - VI, którzy biorą udział  w projekcie  BEZPIECZNA +

KONKURS  PLASTYCZNY
DLA UCZNIÓW KLAS  III - IV
Temat:  ,,STOPAGRESJI I PRZEMOCY”
Technika:    Dowolna
Format:    A3 i większy
Termin:   30.11.2016 r.

KONKURS NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ
DLA UCZNIÓW KLAS V-VI
TEMAT ,,STOPAGRESJI I PRZEMOCY”
Termin: 30.11.2016 r.
 

•    Prezentacja powinna zawierać informacje na temat:                                    
   - Co to jest przemoc?                                                                                         
   - Jakie są rodzaje przemocy i ich konsekwencje?                                              
   - Dlaczego dzieci zachowują się agresywnie?                                                        
    - Gdzie, u kogo można szukać pomocy w sytuacjach, gdy doświadcza się przemocy?                                                                                                  
    - Co zamiast przemocy?
•    Prezentację należy przygotować w programie PowerPoint (Microsoft Office). Prezentacja powinna zawierać od 10 do 15 slajdów, slajdy przechodzą automatycznie.  Treść powinna być zilustrowana odpowiednimi zdjęciami, rysunkami, rycinami, hasłami, muzyką itp. Praca powinna zawierać treści zgodne z założonym tematem, praca będzie oceniana również pod względem poprawności językowej (stylistyka, ortografia itp.).
•    Slajd tytułowy powinien zawierać hasło konkursu oraz dane ucznia – imię, nazwisko i klasa.
•    Ostatni slajd powinien zawierać bibliografię (spis materiałów wykorzystanych przy tworzeniu prezentacji, łącznie ze stronami www)
•    Prezentacja nie może naruszać praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób  trzecich. Praca konkursowa musi stanowić oryginalną twórczość indywidualną biorącego udział w konkursie. Praca nie może w żadnej swojej części stanowić plagiatu, być kopią  lub fragmentem pracy innych osób.


UWAGA !
W konkursach biorą udział  uczniowie szkoły w ramach realizacji projektu  BEZPIECZNA +
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na apelu szkolnym. Zwycięzcom zostaną przyznane nagrody rzeczowe

Adres i kontakt

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBIANIE

Lubiana 6

73-260 Pełczyce

 

powiat choszczeński

woj. zachodniopomorskie

Sekretariat - (95) 768 57 21

e-mail: poczta@szkolalubiana.pl

 

Lokalizacja

Bierzemy udział w programach

eneris1

mkpilotaz

„NOWOCZESNA SZKOŁA DROGĄ DO SUKCESU”

projektlogo

Harmonogram realizacji zadań

Harmonogram - zmiany

 nt

banmat2

2019 Copyright Szkoła Podstawowa w Lubianie Rights Reserved