foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.

Szkoła Podstawowa

w LubianieEgzaminy i Sprawdziany

Komunikaty i informacje o egzaminach.

wejdź na stronę

Poradnia Psych.-Pedagogiczna

Pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów.

wejdź na stronę

Kuratorium Oświaty

Materiały i informacje dla dyrektorów, nauczycieli, uczniów i rodziców oraz samorządów lokalnych.

wejdź na stronę

e-dziennik

Kompleksowe źródło informacji dla uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrekcji.

wejdź na stronę

festiwal26 listopada w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Pełczycach odbył się XXII Festiwal Pieśni Religijnej. Celem konkursu było budzenie i rozwijanie pasji muzycznych wśród dzieci i młodzieży. Wykonawcy reprezentowali szkoły, parafie, domy kultury oraz świetlice środowiskowe. W tym roku oprócz miejscowych uczestników zaprezentowały się dzieci i młodzież z różnych miejscowości m.in.   z Choszczna, Barlinka, Gorzowa Wlkp., Recza, Dolic, Lubiany, Bierzwnika, Łaska, Bogdańca, Dobrzan, Zamęcina czy Stargardu. Uczestnicy konkursu podzieleni zostali na pięć kategorii: soliści do lat 10, soliści do lat 15, soliści powyżej lat 15, duety oraz zespoły. Każdy uczestnik zaśpiewał jedną piosenkę o tematyce religijnej. W grupie solistów do lat 15 wystąpiła uczennica naszej szkoły - Sara Nowak . Prezentacjom oprócz licznie zgromadzonej widowni przysłuchiwało się trzyosobowe jury, które oceniało  m.in. dobór repertuaru, interpretację oraz ogólny wyraz artystyczny. Młodzi artyści prezentowali wysoki poziom zdolności muzycznych, dostarczając publiczności wiele emocji, wrażeń oraz niezapomnianych chwil. Zwycięzcy konkursu zostali nagrodzeni, a pozostałych uczestników uhonorowano pamiątkowymi dyplomami.

Adres i kontakt

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBIANIE

Lubiana 6

73-260 Pełczyce

 

powiat choszczeński

woj. zachodniopomorskie

Sekretariat - (95) 768 57 21

e-mail: poczta@szkolalubiana.pl

 

Lokalizacja

Bierzemy udział w programach

eneris1

mkpilotaz

„NOWOCZESNA SZKOŁA DROGĄ DO SUKCESU”

projektlogo

Harmonogram realizacji zadań

Harmonogram - zmiany

 nt

banmat2

2019 Copyright Szkoła Podstawowa w Lubianie Rights Reserved