foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.

Szkoła Podstawowa

w LubianieEgzaminy i Sprawdziany

Komunikaty i informacje o egzaminach.

wejdź na stronę

Poradnia Psych.-Pedagogiczna

Pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów.

wejdź na stronę

Kuratorium Oświaty

Materiały i informacje dla dyrektorów, nauczycieli, uczniów i rodziców oraz samorządów lokalnych.

wejdź na stronę

e-dziennik

Kompleksowe źródło informacji dla uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrekcji.

wejdź na stronę

ekofestyn21.12.2016 r. odbyła się prezentacja multimedialna oraz przedstawienie projektu ekologicznego „Eko-Agenci z Lubiany na ratunek przyrodzie”. Zakończyliśmy kilkumiesięczne działania ekologiczne w ramach projektu grantowego Programu ENERIS. Eko-Agenci w formie prezentacji przedstawili swoje działania ekologiczne oraz zaprezentowali zabawne wykonanie piosenki ekologicznej „Zbierajcie śmieci dzieci”. Następnie zaproszeni goście i uczniowie gimnazjum udali się na teren przed szkołą, gdzie znajduje się ścieżka edukacji ekologicznej i mimo niesprzyjającej pogody puszczali kolorowe lampiony z ekożyczeniami. Ekopatrole zrobiły bardzo wiele dla swojego środowiska lokalnego. Eko-Agenci… zakończył się nasz projekt, ale wy nie kończcie swoich działań ekologicznych, dalej prezentujcie w swoim życiu postawy ekologiczne i zarażajcie nimi innych! Każdy z nas może być Eko-Agentem zawsze i wszędzie!!!

Adres i kontakt

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBIANIE

Lubiana 6

73-260 Pełczyce

 

powiat choszczeński

woj. zachodniopomorskie

Sekretariat - (95) 768 57 21

e-mail: poczta@szkolalubiana.pl

 

Lokalizacja

Bierzemy udział w programach

eneris1

mkpilotaz

„NOWOCZESNA SZKOŁA DROGĄ DO SUKCESU”

projektlogo

Harmonogram realizacji zadań

Harmonogram - zmiany

 nt

banmat2

2019 Copyright Szkoła Podstawowa w Lubianie Rights Reserved