foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.

Szkoła Podstawowa

w LubianieEgzaminy i Sprawdziany

Komunikaty i informacje o egzaminach.

wejdź na stronę

Poradnia Psych.-Pedagogiczna

Pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów.

wejdź na stronę

Kuratorium Oświaty

Materiały i informacje dla dyrektorów, nauczycieli, uczniów i rodziców oraz samorządów lokalnych.

wejdź na stronę

e-dziennik

Kompleksowe źródło informacji dla uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrekcji.

wejdź na stronę

ang niemDnia 11 maja 2017r. w Zespole Szkół w Lubianie odbył się VII Powiatowy Konkurs Wędrówki po Krajach Anglojęzycznych i Niemieckojęzycznych. Na konkurs przybyli opiekunowie z uczniami z Publicznego Gimnazjum  z Choszczna i z Pełczyc. Celem konkursu jest wspieranie uczniów w rozwijaniu kompetencji językowych, motywowanie do poszerzania swojej wiedzy poprzez formę konkursu oraz mobilizowanie ich do samodzielnej i systematycznej pracy.

Czołowe miejsca w konkursie z języka angielskiego zajęli:
1. Julia Kwiatkowska
2. Barbara Drabczyk
2. Maria Wiewiórkowska
3. Oliwia Pol
W kategorii języka niemieckiego zwyciężyli:
1.Konrad Miszkiewicz
2. Julia Budynek
3. Zuzanna Podlas
Wyróżnienia w konkursie otrzymali: Kacper Maćkowiak i Szymon Bujowski
Fundatorami nagród i upominków byli:
- OHZ w Lubianie,
- Starostwo Powiatowe w Choszcznie,
- Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Lubianie.

Adres i kontakt

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBIANIE

Lubiana 6

73-260 Pełczyce

 

powiat choszczeński

woj. zachodniopomorskie

Sekretariat - (95) 768 57 21

e-mail: poczta@szkolalubiana.pl

 

Lokalizacja

Bierzemy udział w programach

eneris1

mkpilotaz

„NOWOCZESNA SZKOŁA DROGĄ DO SUKCESU”

projektlogo

Harmonogram realizacji zadań

Harmonogram - zmiany

 nt

banmat2

2019 Copyright Szkoła Podstawowa w Lubianie Rights Reserved