foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.

Szkoła Podstawowa

w LubianieEgzaminy i Sprawdziany

Komunikaty i informacje o egzaminach.

wejdź na stronę

Poradnia Psych.-Pedagogiczna

Pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów.

wejdź na stronę

Kuratorium Oświaty

Materiały i informacje dla dyrektorów, nauczycieli, uczniów i rodziców oraz samorządów lokalnych.

wejdź na stronę

e-dziennik

Kompleksowe źródło informacji dla uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrekcji.

wejdź na stronę

profilaktyka01Dnia 19.05.2017r. uczniowie klasy I gimnazjum: Małgorzata Maryniak, Szymon Nagły, Kamil Pasieczyński, Bartosz Tazow, Stanisław Czuja przedstawili dla klasy I Gim. oraz III Gim. projekt edukacyjny pt: "Profilaktyka uzależnień: nikotynizm, alkoholizm, narkomania i dopalacze". Stanisław Czuja stworzył prezentację multimedialną. Pozostali członkowie grupy wykonali gazetkę o tematyce uzależnień na korytarzu szkolnym. Wspólnie z podziałem na role omówili przyczyny uzależnień, ich wpływ na zdrowie człowieka oraz metody zapobiegania uzależnieniom. Na koniec zaprezentowano krótkie filmy  o tematyce antyalkoholowej. Opiekunami projektu były: Joanna Całka i Katarzyna Nowakowska.

Adres i kontakt

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBIANIE

Lubiana 6

73-260 Pełczyce

 

powiat choszczeński

woj. zachodniopomorskie

Sekretariat - (95) 768 57 21

e-mail: poczta@szkolalubiana.pl

 

Lokalizacja

Bierzemy udział w programach

eneris1

mkpilotaz

„NOWOCZESNA SZKOŁA DROGĄ DO SUKCESU”

projektlogo

Harmonogram realizacji zadań

Harmonogram - zmiany

 nt

banmat2

2019 Copyright Szkoła Podstawowa w Lubianie Rights Reserved