foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.

Szkoła Podstawowa

w LubianieEgzaminy i Sprawdziany

Komunikaty i informacje o egzaminach.

wejdź na stronę

Poradnia Psych.-Pedagogiczna

Pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów.

wejdź na stronę

Kuratorium Oświaty

Materiały i informacje dla dyrektorów, nauczycieli, uczniów i rodziców oraz samorządów lokalnych.

wejdź na stronę

e-dziennik

Kompleksowe źródło informacji dla uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrekcji.

wejdź na stronę

projektUEOd listopada 2017r. nasza szkoła realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pod tytułem: "Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu –Szkoła Podstawowa w Lubianie". Czas trwania projektu : od listopada 2017r. do czerwca 2019 r.
Celem projektu jest doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno- przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia. Dofinansowanie projektu z UE dla naszej szkoły to: 598 624,94 zł.

W ramach projektu Szkoła Podstawowa w Lubianie uzyskała duże doposażenie, które uatrakcyjnia prowadzone zajęcia. W dodatkowy sprzęt doposażona została: pracownia komputerowa, pracownia językowa, laboratorium fizyczno-chemiczne. Zakupiono pomoce dydaktyczne do innych pracowni na potrzeby realizacji atrakcyjnych zajęć projektowych. W ramach projektu odbył się już wyjazd edukacyjny do EUREKI w Szczecinie, natomiast w planach są przewidziane kolejne ciekawe wyjazdy edukacyjne, min. do Berlina, Planetarium w Toruniu, Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, fabryki czekolady w Tucznie, targi edukacyjne w Szczecinie oraz wyjazdy ekologiczne do parków i rezerwatów przyrody czy nadleśnictwa. Praca z uczniami prowadzona jest w czasie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych. Są one dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów poprzez zorganizowanie właściwego środowiska edukacyjnego. Uczniowie nabywają nowe umiejętności, rozwijają swoje zainteresowania oraz uzdolnienia. Po trzech miesiącach realizacji projektu możemy śmiało powiedzieć, że uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w różnego rodzaju zajęciach pozalekcyjnych, prowadzący zajęcia wspierają i rozwijają zdolności dzieci, budowana jest właściwa motywacji do nauki, uczniowie odnajdują swoje „mocne strony” i próbują je wykorzystywać. Jak wspaniale realizujemy cele projektu można zaobserwować oglądając zdjęcia dokumentujące nasze poczynania.

Dziękujemy organizatorom za takie wspaniałe możliwości do rozwoju naszej placówki, a przede wszystkim uczniów. Miła atmosfera, dobrze wyposażone pracownie oraz spontaniczność i kreatywność uczniów sprzyjają nabywaniu przez nich nowych umiejętności w każdej dziedzinie.

Adres i kontakt

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBIANIE

Lubiana 6

73-260 Pełczyce

 

powiat choszczeński

woj. zachodniopomorskie

Sekretariat - (95) 768 57 21

e-mail: poczta@szkolalubiana.pl

 

Lokalizacja

Bierzemy udział w programach

eneris1

mkpilotaz

„NOWOCZESNA SZKOŁA DROGĄ DO SUKCESU”

projektlogo

Harmonogram realizacji zadań

Harmonogram - zmiany

 nt

banmat2

2019 Copyright Szkoła Podstawowa w Lubianie Rights Reserved