foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.

Szkoła Podstawowa

w LubianieEgzaminy i Sprawdziany

Komunikaty i informacje o egzaminach.

wejdź na stronę

Poradnia Psych.-Pedagogiczna

Pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów.

wejdź na stronę

Kuratorium Oświaty

Materiały i informacje dla dyrektorów, nauczycieli, uczniów i rodziców oraz samorządów lokalnych.

wejdź na stronę

e-dziennik

Kompleksowe źródło informacji dla uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrekcji.

wejdź na stronę

prac fizW ramach realizowanego przez naszą szkołę projektu „Nowoczesna Szkoła Drogą do Sukcesu”, zostaliśmy wyposażeni w nową pracownię chemiczno-fizyczną. Uczniowie mają dużą ofertę zajęć dodatkowych z tych przedmiotów, które prowadzą pani Katarzyna Nowakowska i Karolina Młynarczyk. Uzyskaliśmy 4 stoły dla uczniów ze stanowiskami do mycia oraz stół demonstracyjny dla nauczyciela z instalacją elektryczną, gazową i wodociągową. Dostaliśmy wiele pomocy dydaktycznych, a także szafy, dzięki którym łatwiej jest nam utrzymać porządek w klasopracowni. W końcu możemy eksperymentować nie tylko z wodą, ale również z ogniem czy prądem i nie tylko na zajęciach, ale również na lekcjach. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w tych zajęciach, szczególnie podoba im się, gdy sami mogą wykonywać doświadczenia. Bardzo nas cieszy, że z taką niecierpliwością czekają na kolejne spotkania.


Adres i kontakt

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBIANIE

Lubiana 6

73-260 Pełczyce

 

powiat choszczeński

woj. zachodniopomorskie

Sekretariat - (95) 768 57 21

e-mail: poczta@szkolalubiana.pl

 

Lokalizacja

Bierzemy udział w programach

eneris1

mkpilotaz

„NOWOCZESNA SZKOŁA DROGĄ DO SUKCESU”

projektlogo

Harmonogram realizacji zadań

Harmonogram - zmiany

 nt

banmat2

2019 Copyright Szkoła Podstawowa w Lubianie Rights Reserved