foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.

Szkoła Podstawowa

w LubianieEgzaminy i Sprawdziany

Komunikaty i informacje o egzaminach.

wejdź na stronę

Poradnia Psych.-Pedagogiczna

Pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów.

wejdź na stronę

Kuratorium Oświaty

Materiały i informacje dla dyrektorów, nauczycieli, uczniów i rodziców oraz samorządów lokalnych.

wejdź na stronę

e-dziennik

Kompleksowe źródło informacji dla uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrekcji.

wejdź na stronę

APEL DO RODZICÓW!!!
Bądźcie czujni, zwracajcie uwagę na zachowanie swoich dzieci.
Rozmawiajcie z nimi o ich problemach. Sprawdzajcie gdzie i z kim przebywa, co pije, połyka lub żuje Wasze dziecko.

Dopalacze - zagrożenie dla Twojego dziecka
Szanowni Państwo! W ostatnim czasie słyszy się w mediach o substancjach, które posiadają psychoaktywne właściwości o zróżnicowanym składzie chemicznym, zbliżone do narkotyków – nazywane dopalaczami.

Jakie objawy mogą występować po zażyciu dopalaczy:
· Nagła euforia, gwałtowny wzrost energii,
· Halucynacje i omamy,
· Nieoczekiwane leki,
· Utrata świadomości,
· Słaba koncentracja,
· Kłopoty z oddychaniem,
· Duże wahania ciśnienia krwi,
· Zaburzona równowaga i koordynacja ruchowa,
· Drżące ręce,
· Przekrwione i wysuszone śluzówki,
· Zawroty i silne bóle głowy,
· Nudności i wymioty,
· Senność, apatia.


O czym musisz pamiętać:
• Bądź przykładem. Dzieci są dobrymi obserwatorami. Łatwo zauważają, że nie robisz tak jak mówisz.
• Wymagaj, ale stawiaj warunki możliwe do spełnienia.
• Bądź konsekwentny , aby dziecko liczyło się z Tobą i wiedziało, że ustalone normy w kluczowych sprawach muszą być przestrzegane.
• Staraj się poznać przyjaciół i znajomych swojego dziecka. Pamiętaj, ze mogą oni mieć duży wpływ na zachowani i postawy Twojego dziecka.
• Szanuj prawa dziecka do własnych opinii i wyborów. Nie bądź nadmiernie opiekuńczy. Doradzaj, ale nie narzucaj swojej woli.
• Ucz jak przezwyciężać trudności i radzić sobie w trudnych sytuacjach.

Co robić, gdy podejrzewasz, że dziecko bierze narkotyki?
Odłóż emocje , włącz rozum

• Zacznij działać problem sam się nie rozwiąże.
• Dowiedz się jak najwięcej o substancjach psychoaktywnych.
• Nie wstydź się i nie ukrywaj problemu.
• Ustal reguły postępowania i konsekwentnie ich przestrzegaj- stosuj zasadę ograniczonego zaufania.
• Szukaj pomocy specjalistów zajmujących się uzależnieniem.


BEZPŁATNA INFOLINIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ

800 060 800


Żródło:

Ulotki Państwowej Inspekcji Sanitarnej
http://www.kbpn.gov.pl

Adres i kontakt

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBIANIE

Lubiana 6

73-260 Pełczyce

 

powiat choszczeński

woj. zachodniopomorskie

Sekretariat - (95) 768 57 21

e-mail: poczta@szkolalubiana.pl

 

Lokalizacja

Bierzemy udział w programach

eneris1

mkpilotaz

„NOWOCZESNA SZKOŁA DROGĄ DO SUKCESU”

projektlogo

Harmonogram realizacji zadań

Harmonogram - zmiany

 nt

banmat2

2018 Copyright Szkoła Podstawowa w Lubianie Rights Reserved