foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.

Szkoła Podstawowa

w LubianieEgzaminy i Sprawdziany

Komunikaty i informacje o egzaminach.

wejdź na stronę

Poradnia Psych.-Pedagogiczna

Pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów.

wejdź na stronę

Kuratorium Oświaty

Materiały i informacje dla dyrektorów, nauczycieli, uczniów i rodziców oraz samorządów lokalnych.

wejdź na stronę

e-dziennik

Kompleksowe źródło informacji dla uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrekcji.

wejdź na stronę

W związku z Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubianie
(po wyrażeniu zgody przez Radę Pedagogiczną,
Rady Rodziców i wydaniu pozytywnej opinii przez Samorząd Uczniowski)
informujemy, że z dniem 1 września 2018 r.
w Szkole Podstawowej w Lubianie wprowadzony zostaje

jednolity strój obowiązujący uczniów.

Jednolity strój szkolny obowiązujący uczniów Szkoły Podstawowej w Lubianie
składa się z niebieskiej koszulki polo i granatowego swetra.

Koszt zakupu jednolitego stroju wynosi 108 zł
(koszulka polo 40 zł, sweter 68 zł)

Wpłaty (minimum 50 zł zaliczki lub całość w wysokości 108 zł )
można dokonać na konto Rady Rodziców do dnia 31 lipca 2018 r.
54 1020 1967 0000 8802 0154 3727
w tytule przelewu wpisując:
„imię i nazwisko ucznia – wpłata na jednolity strój”

lub w sekretariacie szkoły
w godz. 8.00 - 14.00
w dniach 25 czerwca -29 czerwca 2018r.

Adres i kontakt

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBIANIE

Lubiana 6

73-260 Pełczyce

 

powiat choszczeński

woj. zachodniopomorskie

Sekretariat - (95) 768 57 21

e-mail: poczta@szkolalubiana.pl

 

Lokalizacja

Bierzemy udział w programach

eneris1

mkpilotaz

„NOWOCZESNA SZKOŁA DROGĄ DO SUKCESU”

projektlogo

Harmonogram realizacji zadań

Harmonogram - zmiany

 nt

banmat2

2019 Copyright Szkoła Podstawowa w Lubianie Rights Reserved