foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.

Szkoła Podstawowa

w LubianieEgzaminy i Sprawdziany

Komunikaty i informacje o egzaminach.

wejdź na stronę

Poradnia Psych.-Pedagogiczna

Pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów.

wejdź na stronę

Kuratorium Oświaty

Materiały i informacje dla dyrektorów, nauczycieli, uczniów i rodziców oraz samorządów lokalnych.

wejdź na stronę

e-dziennik

Kompleksowe źródło informacji dla uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrekcji.

wejdź na stronę

zak rokuPodczas uroczystego apelu uczniowie klas I-III pożegnali rok szkolny i rozpoczęli wakacje. Tego dnia uczniowie klas trzecich ukończyli pierwszy etap edukacji. Wszyscy otrzymali świadectwa z promocją do klasy czwartej. Kilkoro uczniów obu klas trzecich zostało szczególnie wyróżnionych - z rąk Dyrektora oraz wychowawczyni klasy otrzymali nagrody książkowe za wyniki w nauce. Nagrody przyznano także za 100% frekwencję, wyniki w sporcie oraz nagrodę dla najlepszej czytelniczki z rąk pani bibliotekarki. Przez rok szkolny dzieci oszczędzały w SKO więc systematyczne oszczędzanie również zostało uhonorowane. PKO Bank Polski, wraz ze szkolną opiekunką SKO, przygotował niespodzianki dla najlepszych. Natomiast w klasach wszyscy uczniowie wraz ze świadectwami otrzymali okolicznościowe medale ukończenia klas.


Po wręczeniu nagród przyszedł czas na występy artystyczne uczniów klas trzecich, którzy wspominali młodsze lata szkolne, chwalili się zdobytą wiedzą oraz serdecznie podziękowali rodzicom, dyrekcji szkoły oraz wychowawczyniom za trud wychowania. Część artystyczna obfitowała też w piosenki, które pięknie odśpiewały wszystkie dzieci obecne na apelu. Młodsi koledzy udzielili uczniom wakacyjnych rad i przestróg, aby wszyscy szczęśliwie, cali i zdrowi stawili się 3 września na rozpoczęciu roku szkolnego, a także pożegnali trzecioklasistów pięknymi życzeniami i upominkami. SZCZĘŚLIWYCH WAKACJI!

Adres i kontakt

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBIANIE

Lubiana 6

73-260 Pełczyce

 

powiat choszczeński

woj. zachodniopomorskie

Sekretariat - (95) 768 57 21

e-mail: poczta@szkolalubiana.pl

 

Lokalizacja

Bierzemy udział w programach

eneris1

mkpilotaz

„NOWOCZESNA SZKOŁA DROGĄ DO SUKCESU”

projektlogo

Harmonogram realizacji zadań

Harmonogram - zmiany

 nt

banmat2

2019 Copyright Szkoła Podstawowa w Lubianie Rights Reserved