foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.

Szkoła Podstawowa

w LubianieEgzaminy i Sprawdziany

Komunikaty i informacje o egzaminach.

wejdź na stronę

Poradnia Psych.-Pedagogiczna

Pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów.

wejdź na stronę

Kuratorium Oświaty

Materiały i informacje dla dyrektorów, nauczycieli, uczniów i rodziców oraz samorządów lokalnych.

wejdź na stronę

e-dziennik

Kompleksowe źródło informacji dla uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrekcji.

wejdź na stronę

zak roku 3gUroczystą akademię trzecioklasiści rozpoczęli polonezem. Tuż po nim przywitano gości, przewodniczący klasy złożył Dyrektorowi szkoły raport i rozpoczęła się pierwsza część akademii. W niej uhonorowano rodziców uczniów, którzy mieli najwyższą średnią ocen. Rodzice otrzymali listy gratulacyjne, a uczniowie nagrody książkowe. Wyróżniono najlepszych sportowców, najlepszych czytelników, uczniów ze 100% frekwencją. Jak co roku przyznano nagrodę dyrektora za całokształt osiągnięć, podziękowano uczniom za reprezentowanie szkoły w konkursach, zawodach i pracy na rzecz szkoły.
Absolwenci przekazali na ręce Dyrektora tablo. Podziękowali pięknie rodzicom, wychowawcom, nauczycielom i pracownikom szkoły. Otrzymali również dużo słów otuchy, szczere życzenia na dalsze lata nauki oraz upominki od uczniów klasy drugiej.


Pierwszą część absolwenci zakończyli piosenką i ...birety pofrunęły w górę.
W dalszej części akademii było zabawnie i wzruszająco. Uczniowie przedstawili swoją historię nauki w szkole. Wspominano na wesoło i z nostalgią. Można było posłuchać pięknych piosenek, odkryć zdolności muzyczne uczniów i nauczycieli.
Po akademii absolwenci zaprosili wszystkich pracowników szkoły na poczęstunek. Był czas na rozmowy, pożegnania, podziękowania.
Teraz już szkoła skończona. Czas na wakacje...
POWODZENIA ABSOLWENCI!

Adres i kontakt

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBIANIE

Lubiana 6

73-260 Pełczyce

 

powiat choszczeński

woj. zachodniopomorskie

Sekretariat - (95) 768 57 21

e-mail: poczta@szkolalubiana.pl

 

Lokalizacja

Bierzemy udział w programach

eneris1

mkpilotaz

„NOWOCZESNA SZKOŁA DROGĄ DO SUKCESU”

projektlogo

Harmonogram realizacji zadań

Harmonogram - zmiany

 nt

banmat2

2019 Copyright Szkoła Podstawowa w Lubianie Rights Reserved