foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.

Szkoła Podstawowa

w LubianieEgzaminy i Sprawdziany

Komunikaty i informacje o egzaminach.

wejdź na stronę

Poradnia Psych.-Pedagogiczna

Pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów.

wejdź na stronę

Kuratorium Oświaty

Materiały i informacje dla dyrektorów, nauczycieli, uczniów i rodziców oraz samorządów lokalnych.

wejdź na stronę

e-dziennik

Kompleksowe źródło informacji dla uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrekcji.

wejdź na stronę

ukladpokPodczas zajęć przyrodniczych „Jestem badaczem, odkrywcą” realizowanych w ramach projektu „Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu” uczniowie poznawali narządy i układu organizmu człowieka. Dzięki zakupionym projektowym modelom narządów (ucha, serca, mózgu) łatwiej było zrozumieć budowę wewnętrzną człowieka. Dowiedzieliśmy się jak należy dbać o układ pokarmowy i jak nasze działania mają wpływ na jego prawidłowe funkcjonowanie, które jest niezwykle ważne dla naszego zdrowia. Uczniowie wykonali piramidy zdrowego żywienia, korzystając z wycinków z gazet. Następnie wspólnie przedstawiliśmy i omówiliśmy efekty naszej pracy. Każdy z nas wie czego wolno jeść więcej, a czego mniej, wiemy też jak ważna jest codzienna aktywność fizyczna dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania człowieka.

Adres i kontakt

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBIANIE

Lubiana 6

73-260 Pełczyce

 

powiat choszczeński

woj. zachodniopomorskie

Sekretariat - (95) 768 57 21

e-mail: poczta@szkolalubiana.pl

 

Lokalizacja

Bierzemy udział w programach

eneris1

mkpilotaz

„NOWOCZESNA SZKOŁA DROGĄ DO SUKCESU”

projektlogo

Harmonogram realizacji zadań

Harmonogram - zmiany

 nt

banmat2

2019 Copyright Szkoła Podstawowa w Lubianie Rights Reserved