foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.

Szkoła Podstawowa

w LubianieEgzaminy i Sprawdziany

Komunikaty i informacje o egzaminach.

wejdź na stronę

Poradnia Psych.-Pedagogiczna

Pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów.

wejdź na stronę

Kuratorium Oświaty

Materiały i informacje dla dyrektorów, nauczycieli, uczniów i rodziców oraz samorządów lokalnych.

wejdź na stronę

e-dziennik

Kompleksowe źródło informacji dla uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrekcji.

wejdź na stronę

klausDzięki realizacji projektu „Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu” nasi uczniowie mają możliwość uczestnictwa w zajęciach projektowych w nowej sali językowej. Szczególnie polubili te zajęcia, podczas których mogą korzystać z programów komputerowych do nauki języków. Dzięki nowym technologiom nasi uczniowie mogą aktywnie uczestniczyć w procesie edukacyjnym, a przede wszystkim łączyć naukę języków obcych z grą na komputerze, zabawą, materiałami multimedialnymi. Kurs językowy zawiera lekcje tematyczne, które pomagają w kształceniu umiejętności językowych takich jak rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem, pisanie i mówienie. W jego skład wchodzi wiele ciekawych elementów edukacyjnych, takich jak: filmy, gry komputerowe, ćwiczenia interaktywne. Lekcje zawarte w kursach językowych dają uczniom możliwość własnej samooceny postępów w nauce, dostosowania tempa nauki zgodnie z ich potrzebami. Jesteśmy optymistami i wierzymy, że programy do nauki języków „Profesor Henry i profesor Klaus” doprowadzą nas do sukcesu.

Adres i kontakt

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBIANIE

Lubiana 6

73-260 Pełczyce

 

powiat choszczeński

woj. zachodniopomorskie

Sekretariat - (95) 768 57 21

e-mail: poczta@szkolalubiana.pl

 bip

Lokalizacja

Bierzemy udział w programach

eneris1

mkpilotaz

„NOWOCZESNA SZKOŁA DROGĄ DO SUKCESU”

projektlogo

Harmonogram realizacji zadań

Harmonogram - zmiany

 nt

banmat2

2020 Copyright Szkoła Podstawowa w Lubianie Rights Reserved