foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.

Szkoła Podstawowa

w LubianieEgzaminy i Sprawdziany

Komunikaty i informacje o egzaminach.

wejdź na stronę

Poradnia Psych.-Pedagogiczna

Pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów.

wejdź na stronę

Kuratorium Oświaty

Materiały i informacje dla dyrektorów, nauczycieli, uczniów i rodziców oraz samorządów lokalnych.

wejdź na stronę

e-dziennik

Kompleksowe źródło informacji dla uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrekcji.

wejdź na stronę

skalaw ramach projektu „Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu”
Podczas grudniowych zajęć geograficznych w ramach projektu „Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu” uczniowie zajmowali się obliczeniami w geografii. Jak zmieścić klasę i korytarz szkolny w uczniowskim zeszycie? Ile jest kilometrów ze Szczecina do Torunia? Korzystając z atlasów geograficznych na podstawie skali mapy uczniowie obliczali odległości pomiędzy wybranymi miastami w Polsce. Zmierzyliśmy taśmą mierniczą klasę oraz korytarz szkolny, zmniejszyliśmy je w odpowiedniej skali, tak aby obiekty udało się narysować w zeszycie. Obliczenia w geografii związane ze skalą to bardzo ważna umiejętność, która rozwija kompetencje kluczowe – umiejętne stosowanie wiedzy w praktyce i życiu codziennym.

Adres i kontakt

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBIANIE

Lubiana 6

73-260 Pełczyce

 

powiat choszczeński

woj. zachodniopomorskie

Sekretariat - (95) 768 57 21

e-mail: poczta@szkolalubiana.pl

 

Lokalizacja

Bierzemy udział w programach

eneris1

mkpilotaz

„NOWOCZESNA SZKOŁA DROGĄ DO SUKCESU”

projektlogo

Harmonogram realizacji zadań

Harmonogram - zmiany

 nt

banmat2

2019 Copyright Szkoła Podstawowa w Lubianie Rights Reserved