foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.

Szkoła Podstawowa

w LubianieEgzaminy i Sprawdziany

Komunikaty i informacje o egzaminach.

wejdź na stronę

Poradnia Psych.-Pedagogiczna

Pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów.

wejdź na stronę

Kuratorium Oświaty

Materiały i informacje dla dyrektorów, nauczycieli, uczniów i rodziców oraz samorządów lokalnych.

wejdź na stronę

e-dziennik

Kompleksowe źródło informacji dla uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrekcji.

wejdź na stronę

skalaPodczas zajęć geograficznych w ramach projektu „Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu” uczniowie poznali niesamowity świat skamieniałości, które dają nam obraz przeszłości geologicznej na ziemi. Na zajęciach oglądaliśmy okazy skał oraz skały zawierające skamieniałości. Mieliśmy również możliwość obserwacji mniejszych skamieniałości pod mikroskopem. Amonity, belemnity, trylobity czy ramienionogi to wymarłe organizmy żyjące na Ziemi miliony lat temu – obserwacja tych okazów pozwoliła nam „przenieść” się w odległe czasy, kiedy na ziemi nie było jeszcze ssaków. Do najciekawszych skamieniałości poznanych na zajęciach należały ząb rekina i kość dinozaura.

Adres i kontakt

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBIANIE

Lubiana 6

73-260 Pełczyce

 

powiat choszczeński

woj. zachodniopomorskie

Sekretariat - (95) 768 57 21

e-mail: poczta@szkolalubiana.pl

 

Lokalizacja

Bierzemy udział w programach

eneris1

mkpilotaz

„NOWOCZESNA SZKOŁA DROGĄ DO SUKCESU”

projektlogo

Harmonogram realizacji zadań

Harmonogram - zmiany

 nt

banmat2

2019 Copyright Szkoła Podstawowa w Lubianie Rights Reserved