foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.

Szkoła Podstawowa

w LubianieEgzaminy i Sprawdziany

Komunikaty i informacje o egzaminach.

wejdź na stronę

Poradnia Psych.-Pedagogiczna

Pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów.

wejdź na stronę

Kuratorium Oświaty

Materiały i informacje dla dyrektorów, nauczycieli, uczniów i rodziców oraz samorządów lokalnych.

wejdź na stronę

e-dziennik

Kompleksowe źródło informacji dla uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrekcji.

wejdź na stronę

projekt1418 stycznia uczniowie klasy III gimnazjum przedstawili wyniki swojej kilkumiesięcznej pracy w ramach projektu edukacyjnego „Formy ochrony przyrody w naszym regionie”. Podczas prezentacji multimedialnej w „podróż” po parkach narodowych i krajobrazowych występujących w naszym województwie zabrali nas: Patrycja Nęckowska, Bartosz Grabowicz, Paweł Jabłoński, Jakub Maryniak, Sebastian Surdacki oraz Jakub Szymczak. Uczniowie przedstawili zdjęcia wykonane podczas wycieczek do Wolińskiego Parku Narodowego i Drawieńskiego Parku Narodowego, które odbyły się w ramach projektu „Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu”. Oprócz parków narodowych i krajobrazowych grupa projektowa zaprezentowała pomniki przyrody, które występują w naszej okolicy – lipa drobnolistna w Lubianie, buk pospolity w Nadarzynie i Boguszynach oraz wierzba biała w Lubiance. Uczniowie przekazali nam również najważniejsze zasady kodeksu ekologa, które każdy z nas może wprowadzić w swojej życie, aby dbać o nasz dom – naszą przyrodę. Ekologia to nasze codzienne gesty… Każdy z nas może być EKO!!!

Adres i kontakt

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBIANIE

Lubiana 6

73-260 Pełczyce

 

powiat choszczeński

woj. zachodniopomorskie

Sekretariat - (95) 768 57 21

e-mail: poczta@szkolalubiana.pl

 bip

Lokalizacja

Bierzemy udział w programach

eneris1

mkpilotaz

„NOWOCZESNA SZKOŁA DROGĄ DO SUKCESU”

projektlogo

Harmonogram realizacji zadań

Harmonogram - zmiany

 nt

banmat2

2020 Copyright Szkoła Podstawowa w Lubianie Rights Reserved