foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.

Szkoła Podstawowa

w LubianieEgzaminy i Sprawdziany

Komunikaty i informacje o egzaminach.

wejdź na stronę

Poradnia Psych.-Pedagogiczna

Pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów.

wejdź na stronę

Kuratorium Oświaty

Materiały i informacje dla dyrektorów, nauczycieli, uczniów i rodziców oraz samorządów lokalnych.

wejdź na stronę

e-dziennik

Kompleksowe źródło informacji dla uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrekcji.

wejdź na stronę

projNa zajęciach biologiczno – chemicznych „Uczymy się przez doświadczenia i obserwacje” realizowanych w ramach projektu „Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu” uczniowie wykonywali doświadczenia z mieszaninami jednorodnymi i niejednorodnymi. Przygotowaliśmy stanowiska do pracy, odczynniki oraz sprzęt i szkło laboratoryjne. Uczniowie w grupach mieszali substancje i na podstawie obserwacji określali ich gęstość. Wiele ciekawych spostrzeżeń wywnioskowaliśmy podczas mieszania różnych substancji, które są dostępne w naszych kuchniach. Podczas kolejnych zajęć zorganizowaliśmy konkurs na „Mistrza pierwiastków chemicznych”. Korzystając z ćwiczeń interaktywnych odgadywaliśmy symbole pierwiastków. Po zaciekłej walce, kilku dogrywkach i coraz większym stopniu trudności „Mistrzem pierwiastków chemicznych” został … Bartosz Jabłoński z klasy VIII.

Adres i kontakt

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBIANIE

Lubiana 6

73-260 Pełczyce

 

powiat choszczeński

woj. zachodniopomorskie

Sekretariat - (95) 768 57 21

e-mail: poczta@szkolalubiana.pl

 bip

Lokalizacja

Bierzemy udział w programach

eneris1

mkpilotaz

„NOWOCZESNA SZKOŁA DROGĄ DO SUKCESU”

projektlogo

Harmonogram realizacji zadań

Harmonogram - zmiany

 nt

banmat2

2020 Copyright Szkoła Podstawowa w Lubianie Rights Reserved