foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.

Szkoła Podstawowa

w LubianieEgzaminy i Sprawdziany

Komunikaty i informacje o egzaminach.

wejdź na stronę

Poradnia Psych.-Pedagogiczna

Pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów.

wejdź na stronę

Kuratorium Oświaty

Materiały i informacje dla dyrektorów, nauczycieli, uczniów i rodziców oraz samorządów lokalnych.

wejdź na stronę

e-dziennik

Kompleksowe źródło informacji dla uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrekcji.

wejdź na stronę

przyrodaW ramach zajęć przyrodniczych realizowanych podczas projektu „Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu” uczniowie brali udział w zajęciach geograficzno – przyrodniczych i biologiczno – chemicznych. Podczas zajęć rozwijali swoje wiadomości i umiejętności w zakresie edukacji przyrodniczej. Uczniowie obserwowali przyrodę za pomocą przyrządów przyrodniczych, wykonywali doświadczenia przyrodnicze, pracowali z mapami, atlasami, lupami, mikroskopami, globusami oraz tablicą interaktywną. Na zajęciach łączyliśmy zabawę z nauką, przyjemność z wiedzą, o tym co ciekawe w przyrodzie i świecie. Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu sal w sprzęty, pomoce przyrodnicze, modele, filmy, sprzęt multimedialny zajęcia były bardzo ciekawe i atrakcyjne dla uczniów.

Adres i kontakt

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBIANIE

Lubiana 6

73-260 Pełczyce

 

powiat choszczeński

woj. zachodniopomorskie

Sekretariat - (95) 768 57 21

e-mail: poczta@szkolalubiana.pl

 bip

Lokalizacja

Bierzemy udział w programach

eneris1

mkpilotaz

„NOWOCZESNA SZKOŁA DROGĄ DO SUKCESU”

projektlogo

Harmonogram realizacji zadań

Harmonogram - zmiany

 nt

banmat2

2020 Copyright Szkoła Podstawowa w Lubianie Rights Reserved