foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.

Szkoła Podstawowa

w LubianieEgzaminy i Sprawdziany

Komunikaty i informacje o egzaminach.

wejdź na stronę

Poradnia Psych.-Pedagogiczna

Pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów.

wejdź na stronę

Kuratorium Oświaty

Materiały i informacje dla dyrektorów, nauczycieli, uczniów i rodziców oraz samorządów lokalnych.

wejdź na stronę

e-dziennik

Kompleksowe źródło informacji dla uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrekcji.

wejdź na stronę

Dobiega końca realizacja zajęć w ramach projektu „Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu” Dzięki pozyskanym funduszom uczniowie na zajęciach z doradztwa edukacyjno -zawodowego z socjoterapią poznawali swoje mocne strony, przełamywali swoje lęki, poznawali emocje i uczyli się z nimi radzić, poznawali swoje zdolności, temperament,
nabywali umiejętności z zakresu autoprezentacji. Zgłębiali wiedzę o rynku pracy, kompetencjach i kwalifikacjach, oczekiwaniach pracodawców. Poznali zawody, w tym zawody przyszłości. Odbyły się spotkania z doradcą zawodowym, wycieczki do fabryki czekolady, na targi edukacyjne a ponadto przy okazji zapoznali się z pracą w fabryce świec. Na zajęciach uczniowie pracowali metodami aktywnymi, zadawali pytania, chętnie dyskutowali, wcielali się w ludzi różnych zawodów.

Adres i kontakt

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBIANIE

Lubiana 6

73-260 Pełczyce

 

powiat choszczeński

woj. zachodniopomorskie

Sekretariat - (95) 768 57 21

e-mail: poczta@szkolalubiana.pl

 bip

Lokalizacja

Bierzemy udział w programach

eneris1

mkpilotaz

„NOWOCZESNA SZKOŁA DROGĄ DO SUKCESU”

projektlogo

Harmonogram realizacji zadań

Harmonogram - zmiany

 nt

banmat2

2020 Copyright Szkoła Podstawowa w Lubianie Rights Reserved