foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.

Szkoła Podstawowa

w Lubianie

wyborTradycyjnie już co roku w maju uczniowie klasy III gimnazjum wyjeżdżają na „Drzwi otwarte” ZS nr 1oraz nr 2 w Choszcznie, ZS nr 1 w Barlinku. Drzwi otwarte stanowią doskonałą okazję, by poznać ofertę  i bazę dydaktyczną szkół ponadgimnazjalnych. W każdej szkole czekali na nas uczniowie oraz nauczyciele, z którymi warto było porozmawiać. We wszystkich szkołach zarówno ucząca się tam młodzież jak i nauczyciele zachęcali nas  uczniów do wybrania właśnie tej szkoły. Biorąc pod uwagę fakt, że znajdują się one najbliżej Lubiany większość z nas  wybierze właśnie jedną z nich, a Dni Otwarte na pewno pomogą w dokonaniu wyboru zgodnego z własnymi preferencjami, planami i zdolnościami.

Termin składania dokumentów do szkoły już się rozpoczął i trwa do  21.06. 2017 r.

Czytaj więcej...

profilaktyka01Dnia 19.05.2017r. uczniowie klasy I gimnazjum: Małgorzata Maryniak, Szymon Nagły, Kamil Pasieczyński, Bartosz Tazow, Stanisław Czuja przedstawili dla klasy I Gim. oraz III Gim. projekt edukacyjny pt: "Profilaktyka uzależnień: nikotynizm, alkoholizm, narkomania i dopalacze". Stanisław Czuja stworzył prezentację multimedialną. Pozostali członkowie grupy wykonali gazetkę o tematyce uzależnień na korytarzu szkolnym. Wspólnie z podziałem na role omówili przyczyny uzależnień, ich wpływ na zdrowie człowieka oraz metody zapobiegania uzależnieniom. Na koniec zaprezentowano krótkie filmy  o tematyce antyalkoholowej. Opiekunami projektu były: Joanna Całka i Katarzyna Nowakowska.

smogDnia 10.04.2015r. w naszej szkole dla klas 1-3 odbyły się rozmowy w trakcie wspólnej zabawy w tworzeniu plakatu o tematyce smogu, dla klas 4-6 SP i gimnazjum prelekcje na temat smogu (przyczyny, charakterystyka i metody zapobiegania). Smog w Polsce staje się coraz większym problemem.  To nienaturalne zjawisko atmosferyczne polegające na współwystępowaniu zanieczyszczenia powietrza wskutek działalności człowieka oraz niekorzystnych zjawisk naturalnych (znacznego zamglenia i bezwietrznej pogody), które zwiększa ryzyko wystąpienia zmian m.in. w układzie oddechowym, naczyniowo-sercowym oraz odpornościowym.  Ważne staje się, aby uświadamiać społeczeństwo, że nie należy palić śmieciami i podejmować próby instalacji nowoczesnych kotłów do ogrzewania domów (kotły ekologiczne). Organizatorami były Joanna Całka i Katarzyna Nowakowska.

Czytaj więcej...

Dnia 19 maja 2017r. zmiany w dowożeniu uczniów do szkoły z miejscowości:
- Brzyczno - 8.10  (z tolerancją opóźnienia)
- Lubianka - 8.30    (z tolerancją opóźnienia)
Informujemy również, że mogą wystąpić opóźnienia w odwozach uczniów do domu.

Adres i kontakt

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBIANIE

Lubiana 6

73-260 Pełczyce

 

powiat choszczeński

woj. zachodniopomorskie

Sekretariat - (95) 768 57 21

e-mail: poczta@szkolalubiana.pl

 

Lokalizacja

Bierzemy udział w programach

eneris1

mkpilotaz

„NOWOCZESNA SZKOŁA DROGĄ DO SUKCESU”

projektlogo

Harmonogram realizacji zadań

Harmonogram - zmiany

 nt

banmat2

2018 Copyright Szkoła Podstawowa w Lubianie Rights Reserved