foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.

Szkoła Podstawowa

w Lubianie

Drogi Rodzicu !

 Dbając o właściwy rozwój i zdrowie swojego dziecka pamiętaj także o współczesnych zagrożeniach, które mogą mieć zgubny wpływ na człowieka. Jednym z takich zagrożeń są ostatnio bardzo popularne wśród młodzieży tzw.„dopalacze”. Substancje, które wpływają na ośrodkowy układ nerwowy, zmieniają świadomość, wyniszczają organizm. Najczęściej sprzedawane w postaci syntetycznych lub naturalnych mieszanek. Ich skład często nie jest do końca znany, jak również nieznane jest oddziaływanie na organizm różnych składników jednocześnie.         

    Bardzo istotne jest to, żeby rozmawiać ze swoim dzieckiem, starać się mieć z nim ciągły i dobry kontakt, poznawać bliżej znajomych swojego dziecka i wiedzieć jak, gdzie i z kim spędza swój wolny czas.

CO WYWOŁUJĄ SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE :
1. Zmieniają funkcje naszego mózgu powodując:
    - zaburzenia zachowania (np. agresję,nadmierne pobudzenie lęk, niepokój),
    - zmiany nastroju ( euforię, dysforię )
    - bezsenność lub senność i napady snu w ciągu dnia,
    - zaburzenia myślenia ( halucynacje, omamy, wrażenia oddzielenia ciała od umysłu;

      utratę poczucia czasu i przestrzeni)
    - pogorszenie pamięci, osłabienie zdolności koncentracji i uwagi
2. Mogą prowadzić do zaburzeń psychicznych : psychozy, depresji, napadów lęku, fobii, myśli samobójczych.
3. Podnoszą temperaturę ciała.
4. Zaburzają pracę serca, układu oddechowego, układu pokarmowego.
5. Przy długim stosowaniu mogą prowadzić do wyniszczenia psychicznego i fizycznego organizmu.
6. Wywołują uzależnienie - przewlekłą i nieodwracalną chorobę ośrodkowego układu nerwowego z nawrotami występującymi nawet po długich okresach abstynencji.
7. Pamiętaj o tym, że osoby, które przeszły przez uzależnienie do końca życia pozostaną w grupie podwyższonego ryzyka ponownego sięgnięcia po substancję uzależniającą !!!

 

Chcesz wiedzieć więcej ?
www.dopalaczeinfo.pl

Szanowni Rodzice!


W naszej szkole, wdrożony został program profilaktyki palenia tytoniu, rekomendowany przez Sanepid Choszczno.

 • W klasach I - III szkoły podstawowej pod tytułem ,, Nie pal przy mnie proszę”
 • w gimnazjum ,, Znajdź właściwe rozwiązanie”

Palenie tytoniu to nałóg, na który jesteśmy najmniej uczuleni. Może dlatego, że 30 % z nas, ludzi dorosłych - pali? To, że jest to pierwsza przyczyna najpoważniej szych chorób - nie budzi już żadnych wątpliwości!

Nam natomiast chodzi o dzieci, o Wasze dzieci i o Twoje dziecko.

Bądź więc uprzejmy - Szanowny Rodzicu - przeczytać naszą krótką notatkę do końca, bez względu na swoje poglądy na palenie i na fakt czy sam palisz, czy nie.

Czy Twoje dziecko próbowało już palić?

A może już pali?

Może uważasz, że palenie dziecka to niejest problem, gdyż masz inne poważniejsze sprawy?


PAMIĘTAJ:

 • Palenie zaczyna się od spróbowania - co zdarza się większości dzieciom i to nierzadko w bardzo młodym wieku.
 • Niektórzy zaczynają eksperymentować z paleniem, co najczęściej przypada na V i VI klasę, a to może się przerodzić w systematyczne palenie i doprowadzić — tak, jak u ludzi dorosłych - do nałogowego palenia!
 • Dzieci z rodzin, w których jedno z rodziców pali, dwukrotnie częściej niż dzieci z rodzin niepalących, stają się nałogowymi palaczami. Gdy obydwoje rodziców palą - to prawie pewne jest pojawienie się w rodzinie nowego palacza.
 • Palenie wpływa nie tylko na pogorszenie stanu zdrowia dziecka, lecz również na gorsze wyniki w nauce.

 
Dlaczego dzieci sięgają po papierosa?

 • Ponieważ palą koledzy

Wpływ rówieśników, presja wywierana na innych są ogromne
Wpływ grupy może być wtedy niebezpieczny, gdy dziecko nie “nie palę” i nie czuć się głupio z tego powodu.

 • Ponieważ czują się słabi mało wartościowi

Dziecko ma wrażenie, że paląc papierosa staje się dorosłym
Obraz palacza - osoby dojrzałej, zadowolonej, pełnej humoru i fantazji nie jest przedstawione przez aktorów w filmach, idoli w programach itp. Któż z nas nie chciałby takim być? Ale to przecież tylko chwyt reklamowy! Palenie nie jest sposobem na sukces, wręcz przeciwnie - przysparza nam różnych problemów zwłaszcza zdrowotnych.

 • Ponieważ palą rodzice lub starsze rodzeństwo

Przykład jest zaraźliwy, zły przykład rodziców również.


Nasz program ukierunkowany jest na:

 • uczenie dzieci umiejętności odmawiania - co powinno wpłynąć na wzrost odporności na wpływy rówieśników;
 • uświadamianie odpowiedzialności za własny rozwój i zdrów
 • kształtowanie szacunku do siebie; zdobywanie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach.

Wspaniale, jeżeli Twoje dziecko posiada tego typu umiejętności.

A jeżeli sobie nie radzi albo nie zawsze sobie radzi właściwie?

Nasz wysiłek, bez Twojej pomocy i wsparcia, przyniesie niewielkie efekty. Spróbuj dokonać zmian również w swoich zachowaniach.


 
(Materiał zaczerpnięto z programu profilaktyki ,,Znajdź właściwe rozwiązanie”)


Przykład jest najbardziej zaraźliwy.

Szkoła jest miejscem, w którym może dochodzić do aktów przemocy i agresji. Bez względu na przyczynę i charakter przemocy żadne dziecko nie jest winne temu, że jest napastowane.


Nikt nie ma prawa krzywdzić drugiego człowieka, tylko dlatego, że jest słabszy lub bardziej wrażliwy emocjonalnie.


Przemoc to nie tylko bicie, uderzanie, szczypanie, czy popychanie, ale również to gdy:

 • dostajesz obraźliwe sms-y lub telefony
 • w Internecie publikowane są obraźliwe informacje o Tobie
 • jesteś przezywany
 • ktoś opowiada innym nieprawdziwe historie na Twój temat
 • jesteś ośmieszany przez swoich kolegów i koleżanki
 • ktoś niszczy lub zabiera Twoje rzeczy

Sprawcy najczęściej dobrze wiedzą, w jaki sposób mogą Cię zranić. Gdy chcą Ci sprawić przykrość, złośliwie komentują:

 • to, że dobrze się uczysz
 • to, że nie masz pieniędzy
 • Twoją popularność w szkole
 • Twój wygląd: wagę, kolor włosów, sposób ubierania, okulary
 • jeśli wyznajesz inną religię
 • masz wadę wymowy

CO MOŻESZ ZROBIĆ ?


Jeśli jesteś prześladowany, koniecznie powiedz o tym komuś:

 • przyjacielowi,
 • nauczycielowi
 • rodzicom
 • koledze

Pamiętaj, że prześladowanie samo się nie skończy, jeśli nikomu o tym nie powiesz.


Pamiętaj:

 • Informowanie dorosłych nie jest żadnym donoszeniem na kolegów, ale szukaniem pomocy. Sprawcy postępują źle, łamią normy i powinni ponieść odpowiednie konsekwencje.
 • Nie jesteś skarżypytą, walczysz o bezpieczeństwo w szkole. Mówiąc o przemocy dorosłym, pomagasz także innym dzieciom, które spotyka to samo.
 • Jeśli nikomu o tym nie mówisz - krzywdzisz siebie i chronisz sprawców.


Pamiętaj, że w szkole zawsze jest Twój wychowawca lub inny nauczyciel, który powinien wiedzieć, jeśli dzieje się coś złego.


Sposoby na przemoc:

 • Spróbuj ignorować to, co mówią sprawcy, udawaj, że cię to wcale nie obchodzi. Nie pokazuj, że jesteś smutny lub zły. Twoje zdenerwowanie sprawia im satysfakcję i zachęca do dalszego atakowania.
 • Staraj się wyglądać na pewnego siebie - chodź wyprostowany (plecy proste, podniesiona głowa). Możesz ćwiczyć taką postawę w domu, przed lustrem. Pamiętaj, że sprawcy poszukują uczniów wyglądających na takich, którzy się przestraszą i nie obronią.
 • Ćwicz swój głos - odpowiadaj pewnym i mocnym głosem, postaraj się patrzeć sprawcom w oczy. Często osoby w twojej sytuacji mówią cicho i nieśmiało, a to może zachęcać sprawców do dalszego zaczepiania.
 • Jeśli ci dokuczają - najlepiej odejdź. Nie przejmuj się, co o tobie pomyślą. Pamiętaj, im dłużej będziesz stał i słuchał tym większą zabawę będą mieli sprawcy.
 • Miej przygotowaną odpowiedź np.: "Dziewczyny, nie macie nic innego do roboty?", "To nie jest w porządku wyśmiewać się z kogoś", "Możesz sobie mówić co chcesz, mnie to nie obchodzi".
 • Powiedz krótko i stanowczo, że się nie zgadzasz na takie traktowanie np.: "Nie mów tak do mnie", "Nie zgadzam się", "Nie nazywam się tak".
 • Spróbuj być dowcipny. Poczucie humoru jest często najlepszą "bronią" na agresję. Jeśli potrafisz śmiać się w takiej sytuacji, sprawcy widzą, że się niczym nie przejmujesz. Prawdopodobnie zostawią cię wtedy w spokoju. Poćwicz takie odpowiedzi w domu.
 • Spróbuj zaskoczyć sprawców. Zrób coś, co zbije ich z tropu, zdziwi np. udawaj, że nie dosłyszysz ("Co mówicie? Głośniej. Ale, że co ja robię? Nic nie słyszę. itd.); upozoruj, że mdlejesz ("Chłopaki, kręci mi się w głowie od tego przezywania, chyba zemdleję"); może zmień temat
 • Powiedz o tym swojemu przyjacielowi lub dobremu koledze/koleżance. Będziesz czuł się o wiele lepiej, gdy podzielisz się swoim zmartwieniem. Poproś o pomoc i radę. Czasem wystarczy wspólne spędzanie czasu na przerwach. Sprawcy częściej atakują pojedynczych uczniów.
 • Poradź się rodziców ,kogoś bliskiego, nauczyciela, pedagoga. Opowiedz im o swoim kłopocie. Dorośli mają różne, sprytne pomysły, jak rozwiązać taki problem. Warto skorzystać z ich wiedzy.     


Starajmy się, żeby nasza szkoła była wolna od agresji i przemocy.

Pedagog szkolny

źródło: www.przemocwszkole.pl oraz materiały ze szkoleń.

KOŁO POMOCY DZIECIOM Z NADPOBUDLIWOŚCIĄ PSYCHORUCHOWĄ ADHD
http://www.tpd.szczecin.pl/index.php/punkty-poradnictwa-rodzinnego/koo-adhd-tpd

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z NADPOBUDLIWOŚCIĄ PSYCHORUCHOWA I ICH RODZIN
http://www.pomost.pomorskie.pl

POLSKIE TOWARZYSTWO DYSLEKSJI
http://www.ptd.edu.pl

KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA
http://www.kopd.pl

SERWIS POŚWIĘCONY SPECYFICZNYM TRUDNOŚCIOM W UCZENIU SIĘ
http://www.spet.info.pl

DZIECKO W SIECI
http://www.dzieckowsieci.pl

PAŃSTWOWA AGECJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
http://www.parpa.pl

KRAJOWE BIURO DS. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
http://www.narkomania.org.pl/poradnia

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS
http://www.aids.gov.pl

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI
http://www.tpd.szczecin.pl

Adres i kontakt

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBIANIE

Lubiana 6

73-260 Pełczyce

 

powiat choszczeński

woj. zachodniopomorskie

Sekretariat - (95) 768 57 21

e-mail: poczta@szkolalubiana.pl

 

Lokalizacja

Bierzemy udział w programach

eneris1

mkpilotaz

„NOWOCZESNA SZKOŁA DROGĄ DO SUKCESU”

projektlogo

Harmonogram realizacji zadań

Harmonogram - zmiany

 nt

2018 Copyright Szkoła Podstawowa w Lubianie Rights Reserved