foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.

Szkoła Podstawowa

w Lubianie

projektUEOd listopada 2017r. nasza szkoła realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pod tytułem: "Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu –Szkoła Podstawowa w Lubianie". Czas trwania projektu : od listopada 2017r. do czerwca 2019 r.
Celem projektu jest doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno- przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia. Dofinansowanie projektu z UE dla naszej szkoły to: 598 624,94 zł.

Czytaj więcej...

projekt7I półrocze to czas podsumowań, w tym również zajęć finansowanych z Funduszy Unijnych: NOWOCZESNA SZKOŁA DROGĄ DO SUKCESU prowadzonych przez naszą szkołę. Za nami zrealizowane 24 godziny zajęć: Uczymy się przez doświadczenia i obserwacje. Pracowaliśmy intensywnie, ale z wielką radością i przyjemnością. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w tych zajęciach, wykonując samodzielnie różne doświadczenia, obserwując preparaty stałe i żywe, grając w gry edukacyjne, obserwując modele edukacyjne, oglądając filmy edukacyjne. Zdobyli w ten sposób niewątpliwie dużo wiedzy i umiejętności z zakresu biologii i chemii. W ramach projektu zostały zakupione pomoce edukacyjne, które służą zgłębianiu w jakże ciekawy sposób tajników wiedzy biologicznej i chemicznej.

Czytaj więcej...

aidsW I półroczu trzy uczennice szkoły: Oliwia Krzyżaniak, Oliwia Musiał i Marcjanna Wójcik reprezentowały nas na Powiatowej Olimpiadzie Wiedzy o AIDS. Nie zdobyły miejsc na podium, lecz zyskały coś cennego- wiedzę na temat budowy wirusa HIV, drogi zakażenia wirusem oraz profilaktyki zachorowań na AIDS. Każdy uczestnik został nagrodzony książką, którą wręczyli organizatorzy: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Choszcznie.

 

Czytaj więcej...

pitagorasTeatr na matematyce? Dlaczego nie? Inscenizacja to świetna forma aktywizacji uczniów podczas nauczania matematyki. Nauka poprzez zabawę staje się przyjemnością.
Dnia 20 grudnia 2017 roku uczniowie klasy III gimnazjum: Mateusz Grzyb, Gabriel Kruszka, Dawid Zając i Szymon Lindner postanowili poprzez zabawę nauczyć uczniów twierdzenia Pitagorasa. W ramach projektu przedstawili prezentację multimedialną, z której dowiedzieliśmy się m.in. kim był Pitagoras, kiedy żył i czego dokonał. Przygotowali też gazetkę ścienną dotyczącą osoby Pitagorasa, jego twierdzenia, różnych wersji twierdzenia Pitagorasa i różnych jego dowodów.

Czytaj więcej...

Adres i kontakt

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBIANIE

Lubiana 6

73-260 Pełczyce

 

powiat choszczeński

woj. zachodniopomorskie

Sekretariat - (95) 768 57 21

e-mail: poczta@szkolalubiana.pl

 

Lokalizacja

Bierzemy udział w programach

eneris1

mkpilotaz

„NOWOCZESNA SZKOŁA DROGĄ DO SUKCESU”

projektlogo

Harmonogram realizacji zadań

Harmonogram - zmiany

 nt

banmat2

2018 Copyright Szkoła Podstawowa w Lubianie Rights Reserved