foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.

Szkoła Podstawowa

w Lubianie

projekt8W nowym roku szkolnym 2018/2019 nasi uczniowie ponownie mają możliwość badać, obserwować, poznawać doświadczalnie otaczający nas świat przyrody. W ramach projektu „Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu” uczniowie biorą udział w zajęciach rozbudzających ciekawość świata oraz wyjaśniających procesy zachodzące w przyrodzie. Młodzież gimnazjalna oraz klas VII-VIII uczestniczy w zajęciach geograficznych oraz biologiczno-chemicznych. Młodsi uczniowie klas IV –V biorą udział w zajęciach przyrodniczych. Na zajęciach łączymy zabawę z nauką, przyjemność z wiedzą, o tym co ciekawe w przyrodzie i świecie. Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu sal w sprzęty, pomoce i przyrządy przyrodnicze zajęcia są atrakcyjne i ciekawe.

Czytaj więcej...

sztafetaDnia 26.09.2018r. odbyły się na stadionie miejskim w Pełczycach Powiatowe Sztafetowe Biegi Przełajowe w 4 kategoriach wiekowych:
- Igrzyska Dzieci Dziewcząt-rocznik 2006 i młodsi,
- Igrzyska Dzieci Chłopców-rocznik 2006 i młodsi,
- Igrzyska Młodzieży Szkolnej Dziewcząt-rocznik 2003-2005,
- Igrzyska Młodzieży Szkolnej Chłopców-rocznik 2003-2005.
W zmaganiach w każdej kategorii wiekowej brało udział kilka szkół, m.in. SP Pełczyce, SP Będargowo, SP Chrapowo, SP nr 3 Choszczno, SP Krzęcin oraz Gimnazjum z Choszczna.

Czytaj więcej...

wincentyPodążając za myślą znanego pedagoga i specjalisty z zakresu dydaktyki Wincentego Okonia „Jeżeli nauczyciel pragnie pokazać uczniom określone przedmioty i zjawiska…, organizuje wycieczki. Mimo, że naruszają one normalny tok pracy szkolnej, mają duże walory wychowawczo-dydaktyczne. Umożliwiają uczniom zdobycie dokładnych wyobrażeń o życiu przyrody i ludzi w bliższym i dalszym środowisku, dostarczając im głębokich i niezapomnianych przeżyć, (...) rozwijają zdolność obserwacji, samodzielność, przyczyniają się do kształtowania naukowego poglądu na świat.” nauczycielki fizyki i matematyki w naszej szkole działając zgodnie z harmonogramem projektu unijnego „Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu” w ramach programu finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  zorganizowały 19 września 2018r. wycieczkę do Ośrodka  Szkoleniowo-Badawczego w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi (jednostka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie). Tematem przewodnim naszej wycieczki była Energia Słońca. Wszyscy mogli dowiedzieć się czym jest Słońce i jaką pełni rolę, jakie są sposoby i możliwości wykorzystania  energii słonecznej.

Czytaj więcej...

Drodzy rodzice!

W Kuratorium Oświaty w Szczecinie dyżurują wizytatorzy – koordynatorzy ds. edukacji włączającej Hanna Markowska i Agnieszka Stroynowska w każdy poniedziałek w godz. 15.30-17.00. Można kontaktować się telefonicznie lub osobiście.

Adres i kontakt

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBIANIE

Lubiana 6

73-260 Pełczyce

 

powiat choszczeński

woj. zachodniopomorskie

Sekretariat - (95) 768 57 21

e-mail: poczta@szkolalubiana.pl

 

Lokalizacja

Bierzemy udział w programach

eneris1

mkpilotaz

„NOWOCZESNA SZKOŁA DROGĄ DO SUKCESU”

projektlogo

Harmonogram realizacji zadań

Harmonogram - zmiany

 nt

banmat2

2018 Copyright Szkoła Podstawowa w Lubianie Rights Reserved