foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.

Szkoła Podstawowa

w Lubianie

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych 2019/2020

Prezentujemy plakat informacyjny w celu usprawnienia procesu informowania o rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020.
Natomiast na stronie www.men.gov.pl/rekrutacja zostały zamieszczone najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące rekrutacji, terminy egzaminów po szkole podstawowej oraz gimnazjum, a także sposób punktowania ocen na świadectwie oraz wyników egzaminów. Strona będzie aktualizowana i uzupełniana o nowe treści.

plakat

W roku szkolnym 2018/2019 trwa realizacja projektu unijnego „Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu” w ramach programu finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Celem projektu jest doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno - przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia.

Czytaj więcej...

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW

w Szkole Podstawowej w Lubianie

od dnia 6 września 2018r.

 

bus autobus
7.30 - Przekolno
7.40 - Bukwica
7.45 - Lubianka
7.45 - Boguszyny
7.55 - Lubianka
7.55 - Nadarzyn
8.05 - Płotno
8.00 - Brzyczno
8.15 - Płotno
 
Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w dniu 3 września 2018r


godz. 8.30 - msza św.
godz. 9.00 - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

 Rozkład jazdy autobusów szkolnych

bus autobus
7.30 - Przekolno
7.50 - Brzyczno
7.45 - Lubianka
7.55 - Nadarzyn
7.55 - Lubianka
8.10 - Bukwica
8.05 - Płotno
8.15 - Boguszyny
8.15 - Płotno
 

Odwozy ok. godz 10.30

Adres i kontakt

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBIANIE

Lubiana 6

73-260 Pełczyce

 

powiat choszczeński

woj. zachodniopomorskie

Sekretariat - (95) 768 57 21

e-mail: poczta@szkolalubiana.pl

 

Lokalizacja

Bierzemy udział w programach

eneris1

mkpilotaz

„NOWOCZESNA SZKOŁA DROGĄ DO SUKCESU”

projektlogo

Harmonogram realizacji zadań

Harmonogram - zmiany

 nt

banmat2

2019 Copyright Szkoła Podstawowa w Lubianie Rights Reserved