foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.

Szkoła Podstawowa

w Lubianie

rozp rokuW tym roku wakacje zostały nieznacznie przedłużone. Wróciliśmy do szkoły w poniedziałek 4 września.
Corocznie apel inaugurujący nowy rok szkolny poprzedzony jest mszą św., tak też było w tym roku. Zaraz potem powitaliśmy władze gminne, rodziców i wszystkich uczniów, zwłaszcza tych, którzy rozpoczynają naukę w klasie pierwszej. W nowej sytuacji szkolnej znaleźli się uczniowie obecnej klasy siódmej. Jeszcze rok temu byliby w gimnazjum. Teraz kontynuują naukę w szkole podstawowej.
Podczas apelu popłynęły z wielu ust życzenia na nadchodzący rok szkolny. Życzenia wytrwałości, dobrego wykorzystania czasu przeznaczonego na naukę, jak najwyższych ocen szkolnych i sukcesów w egzaminach, konkursach, zawodach.
Szkoła jest dla nas miejscem otwartym i przyjaznym, a to z pewnością pomoże nam, ze wsparciem rodziców, w osiąganiu wyznaczonych celów. Zatem, czas START!

Adres i kontakt

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBIANIE

Lubiana 6

73-260 Pełczyce

 

powiat choszczeński

woj. zachodniopomorskie

Sekretariat - (95) 768 57 21

e-mail: poczta@szkolalubiana.pl

 

Lokalizacja

Bierzemy udział w programach

eneris1

mkpilotaz

„NOWOCZESNA SZKOŁA DROGĄ DO SUKCESU”

projektlogo

Harmonogram realizacji zadań

Harmonogram - zmiany

 nt

banmat2

2019 Copyright Szkoła Podstawowa w Lubianie Rights Reserved