foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.

Szkoła Podstawowa

w Lubianie

pasow23 listopada uczniowie klasy pierwszej w obecności dyrekcji szkoły, nauczycieli, zaproszonych gości, rodziców, koleżanek i kolegów z klas 0 – III zostali uroczyście przyjęci w poczet uczniów Szkoły Podstawowej w Lubianie. W krótkim programie artystycznym zaprezentowali swoje zdolności aktorskie i wokalne. Następnie złożyli przyrzeczenie, iż będą pilnymi i wzorowymi uczniami i będą pomagać młodszym i słabszym. Na nową szkolną drogę otrzymali upominki, które ufundowała Rada Rodziców i Bank PKO w Barlinku. Rodzice natomiast przygotowali dla swoich pociech słodki poczęstunek.


Adres i kontakt

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBIANIE

Lubiana 6

73-260 Pełczyce

 

powiat choszczeński

woj. zachodniopomorskie

Sekretariat - (95) 768 57 21

e-mail: poczta@szkolalubiana.pl

 

Lokalizacja

Bierzemy udział w programach

eneris1

mkpilotaz

„NOWOCZESNA SZKOŁA DROGĄ DO SUKCESU”

projektlogo

Harmonogram realizacji zadań

Harmonogram - zmiany

 nt

banmat2

2019 Copyright Szkoła Podstawowa w Lubianie Rights Reserved