foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.

Szkoła Podstawowa

w Lubianie

pitagorasTeatr na matematyce? Dlaczego nie? Inscenizacja to świetna forma aktywizacji uczniów podczas nauczania matematyki. Nauka poprzez zabawę staje się przyjemnością.
Dnia 20 grudnia 2017 roku uczniowie klasy III gimnazjum: Mateusz Grzyb, Gabriel Kruszka, Dawid Zając i Szymon Lindner postanowili poprzez zabawę nauczyć uczniów twierdzenia Pitagorasa. W ramach projektu przedstawili prezentację multimedialną, z której dowiedzieliśmy się m.in. kim był Pitagoras, kiedy żył i czego dokonał. Przygotowali też gazetkę ścienną dotyczącą osoby Pitagorasa, jego twierdzenia, różnych wersji twierdzenia Pitagorasa i różnych jego dowodów.

 Twierdzenie Pitagorasa jest jednym z najstarszych twierdzeń w matematyce. Udowodnione zostało już w VI wieku p.n.e. w szkole, którą założył Pitagoras w Krotonie. Uczniowie dowiedzieli się, że to, o czym uczą się obecnie na lekcjach matematyki odkryto już tysiące lat temu i nadal jest aktualne. Już w Egipcie wiedziano, że trójkąt 3, 4, 5 jest prostokątny i używano go do wytyczania kątów prostych przy odnawianiu granic gruntowych działek zmywanych corocznymi wylewami Nilu. 

W jaki sposób wyznaczano kąt prosty , zaprezentował sam mistrz Pitagoras , w rolę którego wcielił się Mateusz Grzyb, a Gabriel Kruszka przeprowadził z nim wywiad.
Pokazał, że mając wyłącznie kawałek sznurka można wyznaczyć kąt prosty wszędzie.

Adres i kontakt

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBIANIE

Lubiana 6

73-260 Pełczyce

 

powiat choszczeński

woj. zachodniopomorskie

Sekretariat - (95) 768 57 21

e-mail: poczta@szkolalubiana.pl

 

Lokalizacja

Bierzemy udział w programach

eneris1

mkpilotaz

„NOWOCZESNA SZKOŁA DROGĄ DO SUKCESU”

projektlogo

Harmonogram realizacji zadań

Harmonogram - zmiany

 nt

banmat2

2019 Copyright Szkoła Podstawowa w Lubianie Rights Reserved