foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.

Szkoła Podstawowa

w Lubianie

W roku szkolnym 2018/2019 trwa realizacja projektu unijnego „Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu” w ramach programu finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Celem projektu jest doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno - przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia.

W ramach projektu uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum będą uczestniczyli w następujących zajęciach:

1. Zajęcia TIK
2. Z fizyką na plac zabaw, czyli jak bawić się fizyką
3. Matematyka nie musi być trudna
4. W Polskę z fizyką
5. Uwierz w siebie –zajęcia wyrównawcze
6. Matematyczne łamanie głów – zajęcia wyrównawcze
7. Z przyroda za pan brat- zajęcia wyrównawcze
8. Jestem badaczem- odkrywcą – zajęcia wyrównawcze
9. Geografia dla każdego – zajęcia wyrównawcze
10. Włóczykij- geografia dla ciekawych świata - zajęcia rozwijające
11. Formy ochrony przyrody w naszym regionie
12. Uczymy się przez doświadczenia i obserwacje
13. Nie taki diabeł straszny – zajęcia wyrównawcze
14. Jesteśmy znawcami języka polskiego- zajęcia rozwijające
15. Potrafimy więcej
16. Nauka poprzez zabawę- zajęcia wyrównawcze
17. Moje port folio językowe – zajęcia rozwijające
18. Ty też możesz mówić po niemiecku – zajęcia wyrównawcze
19. Moje hobby – to język niemiecki – zajęcia wyrównawcze
20. Nie bój się języka ( Igr. sp)
21. Nie bój się języka ( IIgr. g)
22. Zaj.log
23. Zaj. socj.
24. Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Adres i kontakt

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBIANIE

Lubiana 6

73-260 Pełczyce

 

powiat choszczeński

woj. zachodniopomorskie

Sekretariat - (95) 768 57 21

e-mail: poczta@szkolalubiana.pl

 

Lokalizacja

Bierzemy udział w programach

eneris1

mkpilotaz

„NOWOCZESNA SZKOŁA DROGĄ DO SUKCESU”

projektlogo

Harmonogram realizacji zadań

Harmonogram - zmiany

 nt

banmat2

2019 Copyright Szkoła Podstawowa w Lubianie Rights Reserved