foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.

Szkoła Podstawowa

w Lubianie

opiekun biblioteki Agnieszka KOTKOWSKA


 

BIBLIOTEKA SZKOLNA CZYNNA

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 - 13.00 8.00 - 13.15 dzień gospodarczy 8.00-15.15 8.00 - 12.15

 

Regulamin czyteklni

 1. Czytelnia jest czynna w dniach i godzinach otwarcia biblioteki.
 2. W czytelni obowiązuje cisza.
 3. Poza terenem czytelni wydawnictw nie wypożycza się.
 4. Czasopisma podaje bibliotekarz lub wyznaczony uczeń.
 5. Materiały wypożyczone należy szanować; nie wolno ich plamić, wyrywać kart i ilustracji.
 6. W razie stwierdzenia zniszczenia lub uszkodzenia wydawnictw, a także niewłaściwego zachowania ucznia, ponosi on konsekwencje w postaci :
  • Odpłatności pieniężnej za zniszczone wydawnictwa,
  • Usunięcia z terenu czytelni i pozbawienia prawa do korzystania z materiałów
  • Kar przewidzianych w regulaminie szkolnym.

   

Regulamin wypożyczalni

 1. Dni i godziny otwarcia biblioteki zgodne z wywieszka.
 2. W bibliotece obowiązuje cisza.
 3. Przed wypożyczeniem należy książkę przejrzeć i zwrócić uwagę bibliotekarza na ewentualne braki.
 4. Czytelnik odpowiada za stan wypożyczonej książki, książkę zgubioną lub zniszczona jest zobowiązany odkupić, zwrócić inną o zbliżonej wartości rynkowej.
 5. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego wszystkie książki musza być zwrócone do biblioteki; uczeń, który nie wywiąże się z tego obowiązku nie otrzyma świadectwa szkolnego.
 6. Nie wolno przetrzymywać wypożyczonych książek dłużej niż dwa tygodnie.
 7. Czytelnik nie przestrzegający powyższych zasad może być pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni.

Adres i kontakt

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBIANIE

Lubiana 6

73-260 Pełczyce

 

powiat choszczeński

woj. zachodniopomorskie

Sekretariat - (95) 768 57 21

e-mail: poczta@szkolalubiana.pl

 bip

Lokalizacja

Bierzemy udział w programach

eneris1

mkpilotaz

„NOWOCZESNA SZKOŁA DROGĄ DO SUKCESU”

projektlogo

Harmonogram realizacji zadań

Harmonogram - zmiany

 nt

banmat2

2020 Copyright Szkoła Podstawowa w Lubianie Rights Reserved