foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.

Szkoła Podstawowa

w Lubianie

Egzamin ósmoklasisty

egzamin final

Rekrutacja do klas I i oddziału przedszkolnego

rekrutacja

Platforma edukacyjna

classroomoffice

Proponowane linki

lektury

zoo

matma

Dzwonki lekcyjne

08.30  -  09.15

09.25  -  10.10

10.20  -  11.05

11.15  -  12.00

12.20  -  13.05

13.15  -  14.00

14.10  -  14.55

Zaloguj się

opiekun biblioteki Agnieszka KOTKOWSKA


 

BIBLIOTEKA SZKOLNA CZYNNA

biblioteka czynna

 

Regulamin czytelni

 1. Czytelnia jest czynna w dniach i godzinach otwarcia biblioteki.
 2. W czytelni obowiązuje cisza.
 3. Poza terenem czytelni wydawnictw nie wypożycza się.
 4. Czasopisma podaje bibliotekarz lub wyznaczony uczeń.
 5. Materiały wypożyczone należy szanować; nie wolno ich plamić, wyrywać kart i ilustracji.
 6. W razie stwierdzenia zniszczenia lub uszkodzenia wydawnictw, a także niewłaściwego zachowania ucznia, ponosi on konsekwencje w postaci :
  • Odpłatności pieniężnej za zniszczone wydawnictwa,
  • Usunięcia z terenu czytelni i pozbawienia prawa do korzystania z materiałów
  • Kar przewidzianych w regulaminie szkolnym.

   

Regulamin wypożyczalni

 1. Dni i godziny otwarcia biblioteki zgodne z wywieszka.
 2. W bibliotece obowiązuje cisza.
 3. Przed wypożyczeniem należy książkę przejrzeć i zwrócić uwagę bibliotekarza na ewentualne braki.
 4. Czytelnik odpowiada za stan wypożyczonej książki, książkę zgubioną lub zniszczona jest zobowiązany odkupić, zwrócić inną o zbliżonej wartości rynkowej.
 5. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego wszystkie książki musza być zwrócone do biblioteki; uczeń, który nie wywiąże się z tego obowiązku nie otrzyma świadectwa szkolnego.
 6. Nie wolno przetrzymywać wypożyczonych książek dłużej niż dwa tygodnie.
 7. Czytelnik nie przestrzegający powyższych zasad może być pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni.

 

Zasady korzystania z podręczników

 • Podręczniki i materiały ćwiczeniowe wypożyczone są uczniom na dany rok szkolny przez bibliotekarza.
 • Podręczniki podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku, gdy uczeń z różnych powodów zostaje wykreślony z listy uczniów szkoły.
 • Uczniowie mają obowiązek używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem, zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny, chronienia go przed jego zniszczeniem lub zgubieniem.
 • W przypadku zagubienia lub zniszczenia należy powiadomić wychowawcę i bibliotekarza.
 • Należy wszystkie podręczniki obłożyć i podpisać.
 • Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w szkole uczniowie zwracają podręczniki do biblioteki.
 • Zasady obowiązują wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej w Lubianie

 

 
 

Adres i kontakt

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBIANIE

Lubiana 6

73-260 Pełczyce

 

powiat choszczeński

woj. zachodniopomorskie

Sekretariat - (95) 768 57 21

e-mail: poczta@szkolalubiana.pl

 bip

Centrum Usług Wspólnych w Pełczycach

Lokalizacja

Biblioteka szkolna na Facebooku


bibl

Doradztwo zawodowe

dz

Koronawirus

nz

 

nfz

korona1

korona2

 

 

Projekty i współpraca

dbi

2023 Copyright Szkoła Podstawowa w Lubianie Rights Reserved