foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.

Szkoła Podstawowa

w Lubianie

ekoJuż od września w ramach Projektu Grantowego ENERIS w Lubianie i okolicznych wioskach działają Ekopatrole, które mają za zadanie monitorować stan przyrody oraz chronić środowisko w sowim regionie. Młodzież chętnie włączyła się do działań na rzecz ochrony przyrody – powstało 12 grup Ekopatroli. W ramach pierwszych akcji Eko-Agenci: zlokalizowali i usuwali dzikie wysypiska śmieci, dokarmiali ptactwo, jeże, zwierzynę leśną oraz wykonali budki dla ptaków. Nasi Eko-Agenci są wszędzie, a ich czujnemu oku nie umknie żaden wyrzucony w nieodpowiednim miejscu odpad

Adres i kontakt

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBIANIE

Lubiana 6

73-260 Pełczyce

 

powiat choszczeński

woj. zachodniopomorskie

Sekretariat - (95) 768 57 21

e-mail: poczta@szkolalubiana.pl

 

Lokalizacja

Bierzemy udział w programach

eneris1

mkpilotaz

„NOWOCZESNA SZKOŁA DROGĄ DO SUKCESU”

projektlogo

Harmonogram realizacji zadań

Harmonogram - zmiany

 nt

banmat2

2019 Copyright Szkoła Podstawowa w Lubianie Rights Reserved