foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.

Szkoła Podstawowa

w Lubianie

tabliczka30.09.2016 r. cały świat ogarnął „szał mnożenia”. WMT Day - to matematyczna impreza podczas, której uczniowie ćwiczą znajomość tabliczki mnożenia, zmagają się z łatwymi i trudniejszymi działaniami matematycznymi, a przy okazji świetnie się bawią. Mnoży mały, mnoży duży, mnoży młody i starszy – dziś każdy mógł sprawdzić swoje umiejętności z tabliczki mnożenia. W naszej szkole już po raz szósty obchodziliśmy Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia WMTDay 2016. I po raz szósty bawiliśmy się wspaniale, tym razem nasze „patrole” sprawdzające znajomość tabliczki mnożenia ruszyły w teren…

Znajomość tabliczki mnożenia doskonaliliśmy podczas konkursów o tytuł MT Experta (Mistrza Tabliczki Mnożenia) w kategorii szkoły podstawowej i gimnazjum oraz podczas zabaw z wykorzystaniem kart matematycznych – „Krzyżak”, „Sokole oko” i „Domino”. Było dużo śmiechu, ruchu, liczenia i logicznego myślenia. „Patrole” odpytywały z mnożenia nauczycieli, pracowników szkoły, panie kucharki oraz przede wszystkim uczniów. Nad całą imprezą czuwała ogromna Sowa (symbol i maskotka WMTDay), a korytarze szkolne przypominały wielką tabliczkę mnożenia, wszędzie gdzie było to możliwe rozwieszono działania mnożenia i przydatne wskazówki jak szybko nauczyć się sprawnie mnożyć.
           W tym roku postanowiliśmy z naszą „matematyczną akcją” ruszyć poza mury szkoły… Wyposażeni w hasła promujące tabliczkę mnożenia, kolorowe balony i znakomite humory udaliśmy się z „patrolami” na wioskę Lubianę, gdzie odpytywaliśmy przechodniów, kierowców na pasach i pracowników OHZ Lubiana. Mieszkańcy Lubiany poradzili sobie z mnożeniem znakomicie, chętnie również dawali nam rady i wskazówki jak skutecznie opanować tabliczkę mnożenia.
         Dzień pełen wrażeń zakończyliśmy  uroczystym apelem, podczas którego wręczono nagrody i dyplomy najlepszym klasom i mistrzom tabliczki mnożenia. W kategorii klas szkoły podstawowej wygrała klasa VI, a w kategorii klas gimnazjalnych klasa I.
Mistrzami tabliczki mnożenia WMTDay 2016 zostali:
Klasa IV: Aneta Leszkiewicz, Alan Różycki, Lena Orzeł
Klasa V: Maciej Grabowicz, Joanna Wąż, Maciej Chołodziński
Klasa VI: Bartłomiej Dyc, Iga Bujak, Ernest Ptak
Klasa I gimnazjum:  Bartosz Grabowicz, Julia Bac, Paweł Jabłoński
Klasa II gimnazjum: Mateusz Grzyb
Klasa III gimnazjum:  Jowita Kobielak, Szymon Bujowski, Bartosz Grzyb


Adres i kontakt

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBIANIE

Lubiana 6

73-260 Pełczyce

 

powiat choszczeński

woj. zachodniopomorskie

Sekretariat - (95) 768 57 21

e-mail: poczta@szkolalubiana.pl

 

Lokalizacja

Bierzemy udział w programach

eneris1

mkpilotaz

„NOWOCZESNA SZKOŁA DROGĄ DO SUKCESU”

projektlogo

Harmonogram realizacji zadań

Harmonogram - zmiany

 nt

banmat2

2019 Copyright Szkoła Podstawowa w Lubianie Rights Reserved