foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.

Szkoła Podstawowa

w Lubianie

Zachęcamy wszystkich rodziców
do dobrowolnych wpłat na rzecz Rady Rodziców
naszej szkoły w kwocie 30 zł
(co daje jedynie 3 zł miesięcznie).

Pieniądze te pośrednio lub bezpośrednio wracają do naszych pociech, a to ich dobro jest dla nas najważniejsze.

Dzięki wpłatom możemy wspierać i nagradzać, a także zachęcać do większej aktywności uczniów naszej szkoły. Wszyscy rodzice powinni wspierać edukację swoich dzieci. Wsparcie szkoły ze strony rodziców jest nieocenione i znacząco może poprawić działanie szkoły, warunki nauki naszych dzieci oraz wspomagać ich rozwój i zainteresowania.
W ramach posiadanych przez Radę Rodziców środków dofinansowywane są różnego rodzaju wydarzenia sportowe, kulturalne i naukowe, nagrody itp.
Każda wpłacona złotówka trafia do naszych dzieci pod różnymi postaciami.
Bardzo chcielibyśmy pomóc dofinansować wszystkie wartościowe, wymagające wsparcia inicjatywy. Nasz budżet nie jest jednak bez granic.

Najbliższe przedsięwzięcie to FESTYN RODZINNY z okazji DNIA DZIECKA,
zachęcamy więc wszystkich rodziców do większej ofiarności
i systematycznego dokonywania wpłat
abyśmy mogli zaspokoić potrzeby wszystkich naszych uczniów.

W związku z powyższym zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich rodziców, którym
z różnych względów umknęła kwestia wpłaty, o wsparcie finansowe. Pieniądze można wpłacać u wychowawcy klasy lub w sekretariacie szkoły.
Pozdrawiamy, dziękując za zrozumienie i okazane dotychczas wsparcie.
Rada Rodziców

Adres i kontakt

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBIANIE

Lubiana 6

73-260 Pełczyce

 

powiat choszczeński

woj. zachodniopomorskie

Sekretariat - (95) 768 57 21

e-mail: poczta@szkolalubiana.pl

 

Lokalizacja

Bierzemy udział w programach

eneris1

mkpilotaz

„NOWOCZESNA SZKOŁA DROGĄ DO SUKCESU”

projektlogo

Harmonogram realizacji zadań

Harmonogram - zmiany

 nt

banmat2

2019 Copyright Szkoła Podstawowa w Lubianie Rights Reserved