foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.

Szkoła Podstawowa

w Lubianie

 

Całka Joanna - religia

Emilianowicz-Banaszak Iwona - nauczyciel oddziału przedszkolnego "0"

Gałwa Agnieszka - geografia, przyroda, wychowawca kl. VII SP

Januszke Stanisława - matematyka, wychowawca klasy VI SP

Jażdżyk Wioletta - język niemiecki, wychowawca kl. II gimnazjum

Kotkowska Agnieszka - język polski w kl.VII, bibliotekarz

Królikowska Barbara - język polski, wychowawca kl. IV SP

Kwaśna Beata - religia, WŻR, język polski wychowawca II SP

Maćkowiak Renata - wychowawca klasy IIIb SP, muzyka

Młynarczyk Karolina - matematyka, fizyka, wychowawca klasy V SP

Nowakowska Katarzyna - biologia i chemia

Obszańska Bogumiła - wychowawca klasy IIIa SP

Przybył Marta - język angielski

Rynkiewicz Mateusz - wychowanie fizyczne

Salamońska Renata - pedagog

Stefaniuk Andrzej - informatyka, EDB, wychowawca kl. III gimnazjum

Świrski Daniel - wychowanie fizyczne

Umer Izabela - wychowawca klasy I SP

Włudarski Wiesław - historia, WOS

 

Pracownicy administracji i obsługi

Bujowska Marta - sekretarz

Jadrysiewicz Arkadiusz - konserwator

Jadrysiewicz Katarzyna - pracownik obsługi

Kuśmierek Dorota - pracownik obsługi

Kruszka Aneta - pracownik obsługi

Kwilińska Agnieszka - kucharz

Nieruchaj Paweł - opiekun dowozów / konserwator

Odachowski Artur - konserwator

Wróbel Magdalena - pracownik obsługi

Gawlik Honorata - pracownik obsługi

Sitek Agnieszka - opiekun dowozów

Kowalska Zdzisława - pomoc kuchenna

Adres i kontakt

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBIANIE

Lubiana 6

73-260 Pełczyce

 

powiat choszczeński

woj. zachodniopomorskie

Sekretariat - (95) 768 57 21

e-mail: poczta@szkolalubiana.pl

 

Lokalizacja

Bierzemy udział w programach

eneris1

mkpilotaz

„NOWOCZESNA SZKOŁA DROGĄ DO SUKCESU”

projektlogo

Harmonogram realizacji zadań

Harmonogram - zmiany

 nt

banmat2

2018 Copyright Szkoła Podstawowa w Lubianie Rights Reserved