foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.

Szkoła Podstawowa

w Lubianie

Egzamin ósmoklasisty

egzamin

Rekrutacja do klas I i oddziału przedszkolnego

rekrutacja

Szkolne filmy

film

Platforma edukacyjna

classroomoffice

Proponowane linki

lektury

zoo

matma

Dzwonki lekcyjne

08.30  -  09.15

09.25  -  10.10

10.20  -  11.05

11.15  -  12.00

12.20  -  13.05

13.15  -  14.00

14.10  -  14.55

Zaloguj się

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE REALIZOWANE W NASZEJ SZKOLE

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

  1. 1.Program profilaktyki tytoniowej – celem programu jest zwiększenie poziomu wiedzy nt. szkodliwości aktywnego i biernego palenia, wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy, zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.
    1. „Czyste powietrze wokół nas” - program przedszkolnej edukacji antytytoniowej.
    2.  ,,Bieg po zdrowie” – program przeznaczony dla uczniów kl. IV szkoły podstawowej.
  2. 2.Program profilaktyki dotyczący diety, aktywności fizycznej i zdrowia - celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki,
    1. a)„Trzymaj Formę”- program przeznaczony dla uczniów klas V – VIII i III gimnazjum.
  3. Program profilaktyki używania substancji psychoaktywnych - celem programu jest nie tylko zapobieganie używaniu substancji psychoaktywnych, lecz także przeciwdziałanie innym zachowaniom problemowym, które mogą występować u młodych osób.

a) ,,Porozmawiajmy o zdrowiu”- program realizowany w klasach VII i VIII

b) ,,Unplugged”- program realizowany w klasie III gimnazjum

                                                         Pedagog szkolny Renata Salamońska

Adres i kontakt

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBIANIE

Lubiana 6

73-260 Pełczyce

 

powiat choszczeński

woj. zachodniopomorskie

Sekretariat - (95) 768 57 21

e-mail: poczta@szkolalubiana.pl

 bip

Lokalizacja

Doradztwo zawodowe

dz

Koronawirus

nz

 

nfz

Biblioteka

biblio

Projekty i współpraca

dbi

2020 Copyright Szkoła Podstawowa w Lubianie Rights Reserved