foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.

Szkoła Podstawowa

w Lubianie

  1. Wskazanie proponowanych tematów projektów.

  2. Omówienie z uczniami zakresu tematycznego oraz celów projektu.

  3. Utworzenie zespołów projektowych.

  4. Przygotowanie kontraktu dla uczniów.

  5. Organizowanie opieki nad uczniami podczas działań związanych z realizacją projektu.

  6. Zapewnienie wsparcia merytorycznego uczniów tworzących zespół projektowy.

  7. Monitorowanie realizacji projektu.

  8. Prowadzenie dokumentacji projektu.

  9. Współpraca z innymi nauczycielami, jeżeli wymaga tego tematyka projektu.

  10. Ocenę projektu we współpracy z nauczycielami współpracującymi, wychowawcą i koordynatorem szkolnym.

Adres i kontakt

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBIANIE

Lubiana 6

73-260 Pełczyce

 

powiat choszczeński

woj. zachodniopomorskie

Sekretariat - (95) 768 57 21

e-mail: poczta@szkolalubiana.pl

 bip

Lokalizacja

Bierzemy udział w programach

eneris1

mkpilotaz

„NOWOCZESNA SZKOŁA DROGĄ DO SUKCESU”

projektlogo

Harmonogram realizacji zadań

Harmonogram - zmiany

 nt

banmat2

2020 Copyright Szkoła Podstawowa w Lubianie Rights Reserved