foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.

Szkoła Podstawowa

w Lubianie

 1. Poinformowanie uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektów edukacyjnych.

 2. Realizacja działań organizacyjnych, związanych z realizacją projektu przez wszystkich uczniów klasy, a w szczególności:

  • Przyporządkowanie tematów i przynależności do zespołów projektowych dla każdego ucznia.

  • Przekazywanie informacji o realizacji projektów rodzicom oraz koordynatorowi szkolnemu.

  • Udział w ocenie projektu.

  • Uwzględnienie udziału ucznia w realizacji projektu edukacyjnego w ocenie zachowania.

  • Dokonywanie zapisów dotyczących realizowanych projektów edukacyjnych w dokumentacji szkolnej (dziennik lekcyjny, arkusz ocen, świadectwo).

Adres i kontakt

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBIANIE

Lubiana 6

73-260 Pełczyce

 

powiat choszczeński

woj. zachodniopomorskie

Sekretariat - (95) 768 57 21

e-mail: poczta@szkolalubiana.pl

 bip

Lokalizacja

Bierzemy udział w programach

eneris1

mkpilotaz

„NOWOCZESNA SZKOŁA DROGĄ DO SUKCESU”

projektlogo

Harmonogram realizacji zadań

Harmonogram - zmiany

 nt

banmat2

2020 Copyright Szkoła Podstawowa w Lubianie Rights Reserved