foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.

Szkoła Podstawowa

w Lubianie

projekt1418 stycznia uczniowie klasy III gimnazjum przedstawili wyniki swojej kilkumiesięcznej pracy w ramach projektu edukacyjnego „Formy ochrony przyrody w naszym regionie”. Podczas prezentacji multimedialnej w „podróż” po parkach narodowych i krajobrazowych występujących w naszym województwie zabrali nas: Patrycja Nęckowska, Bartosz Grabowicz, Paweł Jabłoński, Jakub Maryniak, Sebastian Surdacki oraz Jakub Szymczak. Uczniowie przedstawili zdjęcia wykonane podczas wycieczek do Wolińskiego Parku Narodowego i Drawieńskiego Parku Narodowego, które odbyły się w ramach projektu „Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu”. Oprócz parków narodowych i krajobrazowych grupa projektowa zaprezentowała pomniki przyrody, które występują w naszej okolicy – lipa drobnolistna w Lubianie, buk pospolity w Nadarzynie i Boguszynach oraz wierzba biała w Lubiance. Uczniowie przekazali nam również najważniejsze zasady kodeksu ekologa, które każdy z nas może wprowadzić w swojej życie, aby dbać o nasz dom – naszą przyrodę. Ekologia to nasze codzienne gesty… Każdy z nas może być EKO!!!

Czytaj więcej...

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE REALIZOWANE W NASZEJ SZKOLE

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 1. 1.Program profilaktyki tytoniowej – celem programu jest zwiększenie poziomu wiedzy nt. szkodliwości aktywnego i biernego palenia, wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy, zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.
  1. „Czyste powietrze wokół nas” - program przedszkolnej edukacji antytytoniowej.
  2.  ,,Bieg po zdrowie” – program przeznaczony dla uczniów kl. IV szkoły podstawowej.
 2. 2.Program profilaktyki dotyczący diety, aktywności fizycznej i zdrowia - celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki,
  1. a)„Trzymaj Formę”- program przeznaczony dla uczniów klas V – VIII i III gimnazjum.
 3. Program profilaktyki używania substancji psychoaktywnych - celem programu jest nie tylko zapobieganie używaniu substancji psychoaktywnych, lecz także przeciwdziałanie innym zachowaniom problemowym, które mogą występować u młodych osób.

a) ,,Porozmawiajmy o zdrowiu”- program realizowany w klasach VII i VIII

b) ,,Unplugged”- program realizowany w klasie III gimnazjum

                                                         Pedagog szkolny Renata Salamońska

Dni wolne od zajęć szkolnych w czasie ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej to doskonała okazja, aby zadbać o właściwy wypoczynek dzieci i młodzieży.

poradnik

Uczniowie klasy VIII oraz III gimnazjum

Jeżeli masz wątpliwości dotyczące wyboru szkoły, a potem zawodu to możesz umówić się na indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Choszcznie, tel. 9576522015.

Dodatkowe informacje możesz znaleźć na stronach:

 • www.koweziu.edu.pl – Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
 • www.irk.pl – Instytut Rozwoju Kariery
 • www.progra.pl – oprogramowanie komputerowe związane z poradnictwem zawodowy
 • www.nrcgkowez.edu
 •  www.integralia.pl

W II semestrze 2018/2019 odbędą się spotkania z doradcą zawodowym. Zapraszam również na konsultacje do pedagoga szkolnego.

List Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Komendanta Głównego Policji dotyczący obowiązujących rozwiązań prawnych, które ułatwiają walkę z substancjami potocznie określanymi jako „dopalacze”.

czytaj...

Adres i kontakt

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBIANIE

Lubiana 6

73-260 Pełczyce

 

powiat choszczeński

woj. zachodniopomorskie

Sekretariat - (95) 768 57 21

e-mail: poczta@szkolalubiana.pl

 

Lokalizacja

Bierzemy udział w programach

eneris1

mkpilotaz

„NOWOCZESNA SZKOŁA DROGĄ DO SUKCESU”

projektlogo

Harmonogram realizacji zadań

Harmonogram - zmiany

 nt

banmat2

2019 Copyright Szkoła Podstawowa w Lubianie Rights Reserved