foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.

Szkoła Podstawowa

w Lubianie

Najważniejszym zadaniem pedagoga szkolnego jest udzielanie pomocy uczniom, znajdującym się w trudnej sytuacji szkolnej, rodzinnej. Pedagog ma za zadanie podejmowanie działań  wychowawczych, opiekuńczych, profilaktycznych, zaradczych.

I. Zadania ogólnowychowawcze: kontrola obowiązku szkolnego uczniów, współpraca z nauczycielami, rodzicami, uczniami, innymi instytucjami wspierającymi wychowanie dzieci i młodzieży, poznanie środowiska szkolnego i rodzinnego uczniów, rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych dzieci i młodzieży, organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom

II. Profilaktyka wychowawcza: diagnozowanie  zagrożeń, hamujących prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży, podejmowanie działań zaradczych, prowadzenie zajęć z młodzieżą - realizacja wybranych programów profilaktycznych, organizowanie imprez dotyczących profilaktyki uzależnień, agresji, oraz innych zagadnień wychowawczych

III. Indywidualna opieka pedagogiczna: pomoc uczniom w rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych (mediacje), pomoc w trudnościach szkolnych - rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, w razie konieczności kierowanie uczniów na specjalistyczne badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu profesjonalnej diagnozy przyczyn trudności szkolnych, przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego

IV. Pomoc materialna: współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, dyrekcją, nauczycielami w celu udzielania pomocy uczniom, rodzicom, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej(dożywianie w szkole, pomoc uczniom w zaopatrzeniu się w podręczniki szkolne, stypendia socjalne), wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do Sądu -Wydział ds. spraw Rodzinnych i Nieletnich).

V. Doradztwo zawodowe: m. in. pomoc uczniom w wyborze przyszłej szkoły i zawodu, gromadzenie materiałów z zakresu poradnictwa zawodowego, udostępnianie materiałów osobom zainteresowanym, zajęcia z młodzieżą, konsultacje z rodzicami, współpraca z instytucjami, zajmującymi się poradnictwem zawodowym, organizacja wyjazdów na Targi Edukacyjne, Dni Otwarte do szkół ponadgimnazjalnych.

Zadania pedagoga szkolnego są określone przez Rozporządzenie MEN w sprawie udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

 • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych 116 123
 • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111
 • Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Choszcznie, ul. Chrobrego 27,

     tel. 95 765 22 05

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie - ul., tel. 95 765 25 78
 • Punkt Interwencyjno-Mediacyjny "Pomoc dziecku i rodzinie" w Choszcznie, ul. Chrobrego 27, tel.95 765 25 78   ( można tam otrzymać pomoc psychologiczną, prawną , materialną)
 • Ośrodek Terapii Uzależnień „ZMIANA”  w Choszcznie, ul. Drawieńska 32,

tel. 511  31  31  51

 • Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pełczycach, tel. 95 768 51 32
 • Niebieska Linia – Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

tel.  800 120 002

(Jeśli jesteś świadkiem lub doświadczasz przemocy fizycznej, psychicznej lub innej w rodzinie, szkole, pracy lub Twoim otoczeniu, możesz anonimowo uzyskać informację gdzie szukać pomocy, jak rozwiązać problem, porozmawiać ze specjalistą – psychologiem lub prawnikiem)      e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

 • Pomoc Psychiatryczna -Zachodniopomorski Instytut Psychoterapii,
 • Antydepresyjny numer zaufania 22 484 88 01
 • Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka   800 12 12 12

Ponadto przydatne informacje możesz znaleźć w Internecie:

 • Stop Depresji.pl - Coraz więcej osób choruje na depresję - sprawdź czy nie masz objawów. Depresja to choroba, którą leczy się farmakologicznie, zalecana też jest psychoterapia. Często depresja powoduje niechęć do leczenia, wynika to z jej objawów: bezsilności i utraty wiary w możliwość poprawy. Nieleczona depresja zabiera nam siły do normalnego funkcjonowania, powoduje myśli samobójcze.
  • Pogotowie Duchowe.pl - pogotowie duchowe to ciekawy pomysł kapłanów kościoła rzymskokatolickiego. Na stronie podane są telefony kontaktowe do księży, można dzwonić 24h/dobę, 7 dni w tygodniu.
  • Masz problem i szukasz osoby, do której możesz się z nim zwrócić? Czujesz się samotny, potrzebujesz wsparcia i rozmowy z życzliwą osobą? Zadzwoń lub napisz wiadomość.

układUczniowie szkoły podstawowej na zajęciach przyrodniczych realizowanych w ramach projektu „Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu” poznawali planety Układu Słonecznego oraz inne ciała niebieskie, które występują w kosmosie. Dzięki modelom magnetycznym i modelom planet w kształcie piłek nauczyliśmy się wszystkich planet w kolejności od Słońca. Wiemy już która planeta jest największa i najmniejsza, a która ma pierścienie i księżyce. Przy pomocy modeli łatwo zaobserwowaliśmy gazowe olbrzymy i planety skaliste. Wciąż tak niewiele wiemy o przestrzeni kosmicznej… Nauka o wszechświecie jest bardzo ciekawa, wręcz fascynująca, dlatego bardzo chętnie powtórzymy zajęcia z astronomii na naszym kółku.

Czytaj więcej...

W związku z nieobecnością nauczyciela od 07.01 - 16.01.2019r. zajęcia z matematyki prowadzone w ramach projektu "Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu" odbędą się w terminie późniejszym.

skalaPodczas zajęć geograficznych w ramach projektu „Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu” uczniowie poznali niesamowity świat skamieniałości, które dają nam obraz przeszłości geologicznej na ziemi. Na zajęciach oglądaliśmy okazy skał oraz skały zawierające skamieniałości. Mieliśmy również możliwość obserwacji mniejszych skamieniałości pod mikroskopem. Amonity, belemnity, trylobity czy ramienionogi to wymarłe organizmy żyjące na Ziemi miliony lat temu – obserwacja tych okazów pozwoliła nam „przenieść” się w odległe czasy, kiedy na ziemi nie było jeszcze ssaków. Do najciekawszych skamieniałości poznanych na zajęciach należały ząb rekina i kość dinozaura.

Czytaj więcej...

Adres i kontakt

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBIANIE

Lubiana 6

73-260 Pełczyce

 

powiat choszczeński

woj. zachodniopomorskie

Sekretariat - (95) 768 57 21

e-mail: poczta@szkolalubiana.pl

 

Lokalizacja

Bierzemy udział w programach

eneris1

mkpilotaz

„NOWOCZESNA SZKOŁA DROGĄ DO SUKCESU”

projektlogo

Harmonogram realizacji zadań

Harmonogram - zmiany

 nt

banmat2

2019 Copyright Szkoła Podstawowa w Lubianie Rights Reserved