foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.

Szkoła Podstawowa

w LubianieEgzaminy i Sprawdziany

Komunikaty i informacje o egzaminach.

wejdź na stronę

Poradnia Psych.-Pedagogiczna

Pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów.

wejdź na stronę

Kuratorium Oświaty

Materiały i informacje dla dyrektorów, nauczycieli, uczniów i rodziców oraz samorządów lokalnych.

wejdź na stronę

e-dziennik

Kompleksowe źródło informacji dla uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrekcji.

wejdź na stronę

PREZYDIUM RADY RODZICÓW
(przedstawiciele „Oddziałowych Rad Rodziców”)
rok szkolny 2017/2018

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

Klasa Przedstawiciel
0 Kośkiewicz Aleksandra
I Bajwoluk Aleksandra
II Jung Iwona
III A Słowik Anna
III B Rajczyk Mirosław
IV Bajwoluk Monika
V Borowczyk Katarzyna
VI Szulczewska Małgorzata
VII Dyc Anna

GIMNAZJUM

Klasa Przedstawiciel
II Grabowicz Zbigniew
III Betler Aleksandra


ZARZĄD PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Przewodnicząca – Dyc Anna

Sekretarz – Bajwoluk Aleksandra

Skarbnik – Jung Iwona

 

KOMISJA REWIZYJNA

 Przewodniczący Komisji - Rajczyk Mirosław

 Członek Komisji - Borowczyk Katarzyna

Członek Komisji - Betler Aleksandra

Adres i kontakt

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBIANIE

Lubiana 6

73-260 Pełczyce

 

powiat choszczeński

woj. zachodniopomorskie

Sekretariat - (95) 768 57 21

e-mail: poczta@szkolalubiana.pl

 

Lokalizacja

Bierzemy udział w programach

eneris1

mkpilotaz

„NOWOCZESNA SZKOŁA DROGĄ DO SUKCESU”

projektlogo

Harmonogram realizacji zadań

Harmonogram - zmiany

 nt

banmat2

2018 Copyright Szkoła Podstawowa w Lubianie Rights Reserved