• Bibioteka szkolna

  • opiekun biblioteki Agnieszka KOTKOWSKA


   Regulamin czytelni

   1. Czytelnia jest czynna w dniach i godzinach otwarcia biblioteki.
   2. W czytelni obowiązuje cisza.
   3. Poza terenem czytelni wydawnictw nie wypożycza się.
   4. Czasopisma podaje bibliotekarz lub wyznaczony uczeń.
   5. Materiały wypożyczone należy szanować; nie wolno ich plamić, wyrywać kart i ilustracji.
   6. W razie stwierdzenia zniszczenia lub uszkodzenia wydawnictw, a także niewłaściwego zachowania ucznia, ponosi on konsekwencje w postaci :
    • Odpłatności pieniężnej za zniszczone wydawnictwa,
    • Usunięcia z terenu czytelni i pozbawienia prawa do korzystania z materiałów
    • Kar przewidzianych w regulaminie szkolnym.

     

   Regulamin wypożyczalni

   1. Dni i godziny otwarcia biblioteki zgodne z wywieszka.
   2. W bibliotece obowiązuje cisza.
   3. Przed wypożyczeniem należy książkę przejrzeć i zwrócić uwagę bibliotekarza na ewentualne braki.
   4. Czytelnik odpowiada za stan wypożyczonej książki, książkę zgubioną lub zniszczona jest zobowiązany odkupić, zwrócić inną o zbliżonej wartości rynkowej.
   5. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego wszystkie książki musza być zwrócone do biblioteki; uczeń, który nie wywiąże się z tego obowiązku nie otrzyma świadectwa szkolnego.
   6. Nie wolno przetrzymywać wypożyczonych książek dłużej niż dwa tygodnie.
   7. Czytelnik nie przestrzegający powyższych zasad może być pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni.

    

   Zasady korzystania z podręczników

   • Podręczniki i materiały ćwiczeniowe wypożyczone są uczniom na dany rok szkolny przez bibliotekarza.
   • Podręczniki podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku, gdy uczeń z różnych powodów zostaje wykreślony z listy uczniów szkoły.
   • Uczniowie mają obowiązek używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem, zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny, chronienia go przed jego zniszczeniem lub zgubieniem.
   • W przypadku zagubienia lub zniszczenia należy powiadomić wychowawcę i bibliotekarza.
   • Należy wszystkie podręczniki obłożyć i podpisać.
   • Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w szkole uczniowie zwracają podręczniki do biblioteki.
   • Zasady obowiązują wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej w Lubianie
    • Użytkownicy mobilni
    • Użytkownicy mobilni

    • 16.01.2024 19:25
    • Drodzy użytkownicy mobilni!

     Możecie sprawdzić swoje plany lekcji również na urządzeniach mobilnych. Strona EduPage została dostosowana do urządzeń mobilnych i funkcjonuje poprawnie na smartfonach i tabletach.

    • więcej
    • Plan Lekcji i Zastępstwa
    • Plan Lekcji i Zastępstwa

    • 16.01.2024 19:25
    • Drodzy Uczniowie i Nauczyciele

     możecie już sprawdzić Wasz plan lekcji oraz codzienne zastępstwa. Wystarczy kliknąć na odnośniki na górze strony.

    • więcej
    • Nasza nowa strona!
    • Nasza nowa strona!

    • 16.01.2024 19:25
    • Strona WWW naszej szkoły jest już dostępna w Internecie! Znajdziesz tu wiele pożytecznych i interesujących informacji - aktualności z życia szkoły, plan lekcji, informacje o zastępstwach, szkolny album zdjęciowy, jadłospis stołówki i wiele więcej.
    • więcej