• Egzamin ósmoklasisty

   •  

    HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2023/2024

    Przedmiot

    Data/godzina

    język polski

    -  14 maja 2024r. (wtorek) godz. 9.00

    matematyka

    -  15 maja 2024r. (środa) godz.9.00

    język obcy nowożytny

    -  16 maja 2024r. (czwartek) godz. 9.00

     

    CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW 

     

    Przedmiot

      Czas trwania

      Przedłużenie czasu

    język polski

      120 minut

      do 180 minut

    matematyka

      100 minut

      do 150 minut

    język obcy nowożytny

      90 minut

      do 135 minut

     

     W każdym dniu zdający przychodzą do szkoły najpóźniej do godziny 8.30

    Więcej informacji znajdziesz tutaj