• Świetlica szkolna

  • opiekun świetlicy


   Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej dojeżdżającej, zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji.

    

   Regulamin świetlicy szkolnej

   1. Świetlica czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach  otwarcia szkoły.
   2. Świetlica szkolna składa się z dwóch sal:
    • Sali w której w czasie przerw spożywa się posiłki
    • Sali dydaktycznej dla dzieci oczekujących na autobus szkolny.
   3. W świetlicy obowiązuje cisza.
   4. Do świetlicy uczęszczają dzieci dojeżdżające z klasy I - VIII szkoły podstawowej  oczekujący na autobus szkolny.
   5. W czasie oczekiwania na autobus w świetlicy należy zachować czystość, ład i porządek – dbamy o wspólne dobro.
   6. Nie wolno opuszczać świetlicy bez zgody wychowawcy.
   7. Po skończonych lekcjach dzieci odjeżdżające powinny przebywać w świetlicy.
   8. Podczas pobytu w świetlicy uczniowie korzystają z gier stolikowych, książek i czasopism, dlatego należy je oddać w takim stanie jakim były.
   9. Podczas zajęć w świetlicy każda kłótnia z kolegą lub inna sytuacja związana z nieodpowiednim zachowaniem winna być zgłoszona wychowawcy świetlicy.
   10. Uczniowie mający lekcje nie przychodzą do świetlicy w czasie przerwy. Za wyjątkiem klas spożywających posiłki według harmonogramu.
   11. Regulamin świetlicy powinien być przestrzegany przez wszystkich.
   12. Uczeń nie przestrzegający powyższych zasad może być pozbawiony praw do korzystania ze świetlicy.