• Harmonogram zebrań

   • Harmonogram zebrań Rodziców w Szkole Podstawowej w Lubianie
    w roku szkolnym 2023/2024 
    - II półrocze
     

    06.02.2024r. godz. 16.30

    05.03.2024r. od godz. 16.00

    09.04.2024r. – od godz. 16.00

    07.05.2024r. – od godz. 16.00

     

    Kontakty i rozmowy indywidualne z nauczycielami poszczególnych przedmiotów w w/w dni po zebraniach w klasach.