• Historia szkoły

   •   Pracę dydaktyczno-wychowawczą rozpoczęła w Boguszynach w 1946 roku pani Sylwia Szczepańska, nauczając dzieci w prywatnym mieszkaniu.
          W 1948 roku zlokalizowano szkołę w budynku adaptowanym po byłym poniemieckim hotelu. Liczba dzieci wzrastała z kazdym rokiem, w szkole trwały ciągłe remonty, przystosowywano kolejno pomieszczenia na klasy. Do 1956 roku nauczyciele zmieniali się w ciągu każdych wakacji. W 1956 roku rozpoczął pracę Leszek Jonita, który uregulował sprawę obwodu szkoły, w szkole było wówczas pięć klas. W 1958 roku jako drugi uczy Stanisław Puzio, ale wkrótce obaj nauczyciele przenoszą się do innych szkół. W tym też roku do pracy w szkole przybywają dwie absolwentki Liceum Pedagogicznego w Zakopanem; były to Pani Aniela Dyman (później Gauden) i Pani Janina Kozak (później Zielińska). Te dwie nauczycielki pracowały w Boguszynach aż do emerytury. W szkole podjął pracę Pan Józef Jankowski, kierownikiem szkoły była Pani Aniela Dyman.

          W szkole trwały ciągłe remonty. W 1960 roku kierownictwo szkoły objął młody nauczyciel Pan Antoni Janikowski, który wraz z rodziną zamieszkał w szkole. Szkoła liczyła wówczas 134 uczniów, pracowało 4 nauczycieli. Do 1967 roku klasę siódmą ukończyło 104 absolwentów. W okresie tym uczniowie mają duże osiągnięcia w zawodach sportowych, aktywnie pracuje szkolne koło sportowe, którego opiekunem był Pan Eugeniusz Smagieł; szczególny nacisk kładł na rozwój fizyczny młodzieży; to on zapoczątkował działalność szkolnego koła sportowego, opiekował się również drużyną harcerską. W 1964 / 65 pracę rozpoczął Jerzy Kalinowski, którego po dwóch latach przeniesiono do Chrapowa, a na jego miejsce przyszła młoda nauczycielka Teresa Poraszke. W tym okresie działały na terenie szkoły Samorząd Uczniowski, Szkolna Kasa Oszczędnościowa, Drużyna Harcerska. W 1968 / 69 rozpoczęły pracę w tej szkole Pani Danuta Urbaniak (Rzewuska) i Pani Anna Olejniczak (Szczepańska). W końcu lat sześćdziesiątych zagospodarowano boisko a dzieci posadziły 530 topoli. Zrobiono skocznie, boisko do piłki ręcznej (z metalowymi bramkami. W roku 1968 / 69 do szkoły uczęszczało 206 uczniów. Wówczas też pożegnano pierwszych 20 absolwentów ośmioklasowej szkoły.

          Druga połowa lat sześćdziesiątych to duże sukcesy (na skalę powiatu) w tenisie stołowym. W 1969/ 70 pracuje siedmiu nauczycieli a szkoła liczy 200 uczniów. W roku tym wyjeżdża z Boguszyn kierownik Antoni Janikowski. Zawsze pogodny, miły, uśmiechnięty, dobrze układała mu się współpraca z rodzicami. Na terenie szkoły były w owym czasie liczne zabawy dla dorosłych, z których dochody przeznaczano na cele szkoły. W czasie kierowania szkołą przez Antoniego Janikowskiego trwały dalej remonty, szkołę i jej obejście coraz bardziej unowocześniano. W 1969 / 70 ma duże
    sukcesy w dziedzinie sportu, pierwsze miejsce w piłce nożnej, pierwsze w tenisie stołowym, trzecie miejsce w piłce siatkowej, piąte zaś w piłce ręcznej a wszystko na skalę powiatu.

          W 1971 odchodzi ze szkoły Pan Eugeniusz Smagieł, a przybywa Janina Grządziela, która zapisała się w pamięci ówczesnej młodzieży jako instruktor harcerski. Owocem pracy Pani Janiny był udział młodzieży w licznych obozach harcerskich oraz pierwsze miejsce drużyny ZHP w powiecie na festiwalu piosenki harcerskiej w Myśliborzu. Pani Grządziela odeszła w 1974 roku podejmując pracę w Hufcu ZHP Myślibórz.).
     
          Od 1971 do 1973 roku uczył tutaj również Pan Marek Karolczak, nauczyciel historii. Pracowała w owym czasie również Pani Zofia Antczak. W 1972 / 73 szkoła zorganizowała pierwszą dłuższą wycieczkę (pięciodniową) – Gdańsk, Gdynia, Malbork, Toruń.

          W latach siedemdziesiątych szczególny nacisk kładziono na wygląd estetyczny klas. Wygląd ucznia i jego kultura były sprawami priorytetowymi. Lata te, to również wzmożone prace pozalekcyjne. Wychowawcy realizują tzw. zadania ideologiczno-wychowawcze preferowane i narzucane przez PZPR. W roku 1973 / 74 pracę w szkole podejmują Panie Urszula Lechelt, Henryka Kołodziej mimo swego zaangażowania pracują niestety tylko rok.

          Na przełomie 1974 / 75 kierownik szkoły Pan Ludwik Osetek w ramach reformy zostaje mianowany dyrektorem placówki. W Pełczycach zaś powstaje Zbiorcza Szkoła Gminna, która rozpoczyna pracę w ramach systemu planowanej szkoły dziesięcioletniej. W tym samym czasie powstaje plan rozbudowy szkoły w Boguszynach. Lata 1975 - 76 przynoszą kolejne zmiany w zatrudnieniu; przychodzi do pracy Pani Irena Tomczak i Pan Marian Sadkowski. Do obwodu naszej szkoły dochodzą wsie Przekolno i Lubiana. W tym też roku wprowadzono w życie Kodeks Ucznia. W 1976 / 77 Grono Pedagogiczne zwiększa się o panią Jadwigę Zawiszę i pana Czesława Gierczyńskiego i Pana Siemaszkę (który pracował tylko do listopada 1976 roku). Był to okres prawdziwego "boomu" dla szkoły; rozpoczęto urządzanie klasopracowni, zlikwidowano ubikacje na zewnątrz szkoły a uruchomiono toalety wewnątrz budynku. Przełożono nadwerężony dach, pokryto podłogi płytą pilśniową i gumoleum. Wygospodarowano pomieszczenie na piętrze i przeznaczono je na bibliotekę szkolną. Wówczas zakupiono też do szkoły pierwszy telewizor i epidiaskop.

          Na przełomie roku szkolnego 1997 / 78 nastąpiło uroczyste oddanie do użytku klasopracowni. Grono pedagogiczne wówczas składało się z siedmiu osób: dyr. Ludwik Osetek, Aniela Gauden, Janina Zielińska, Danuta Rzewuska, Jadwiga Zawisza, Anna Budynek, Irena Tomczak. W tym samym roku powstała też Komenda Hufca ZHP w Pełczycach. Kolejny rok to znów zmiana kadry, odchodzi pani Budynek a przychodzą panowie Jerzy Jakubcewicz, Stanisław Rybarczyk, Jerzy Urbanowicz. W związku z powstaniem pięknego przedszkola w Boguszynach – Pani Jadwiga Zawisza obejmuje placówkę przedszkolną. Od tego roku również dzieci dowożono już autobusem a nie jak do tej pory „bonanzami” – czyli ciągnikami z przerobionymi do celu przewozu osób przyczepami.
     
          Kolejne lata to również kolejne zmiany w kadrze pedagogicznej nad czym mocno ubolewał dyrektor Osetek, dążący do stabilizacji kadry. Pojawiają się i odchodzą nauczyciele: Ewa Godycka, Adam Bach, Bożena Szpilska, Barbara Różańska, Marzena Kruszka, Zofia Boniecka, Gertruda Lechelt.

          W roku 1982 / 83 zostaje powołana do życia Drużyna Harcerska im. K. K. Baczyńskiego, była to drużyna MSR. Harcerze chętnie uczestniczyli w życiu szkoły i hufca. Zdobywali czołowe miejsca w konkursach ruchu drogowego, turniejach harcerskich. Sukcesem było drugie miejsce w skali województwa w harcerskim turnieju sportowym. Przy drużynie zawiązał się zespół artystyczny – DROPY. Zespół ten uświetniał uroczystości szkolne i środowiskowe. Harcerze coraz częściej brali udział w obozach, rajdach, zlotach harcerskich wymianach międzynarodowych.

          Lata 1981 – 83 to rozbudowa szkoły w Boguszynach a także przygotowanie do budowy (i jej realizacja) szkoły w Lubianie. Szkoła w Boguszynach wzbogaciła się o rozbudowę prawego skrzydła gdzie umieszczono pracownię języka polskiego i pracownię techniki. Obok ruchu na budowie trwał niestety dalszy ruch w kadrze – przybywają Pan Wasilewski, Pani Małgorzata Sieczkowska (Karchuć), Tadeusz Kordula, Irena Szczepanik, Lesław Śliżewski, Krzysztof Kierlin.
     
          Szkoła dzięki młodej kadrze pracowała coraz to wydajniej i efektywniej, co sprawiało niesłychaną radość dyrektorowi Ludwikowi Osetkowi. Niestety nie było mu dane cieszyć się tym długo. W historii szkoły nastąpiła wielka tragedia. Jej wieloletni dyrektor, człowiek legenda – Pan Ludwik zmarł tragicznie. Nie mógł zrealizować swoich ambitnych planów do końca, a przecież uczynił dla szkoły w Boguszynach tak wiele. Był człowiekiem którego charakteryzowała wielka siła działania, za jego kadencji budynek osiągnął kształt obecny. Uczynił wszystko aby uczniowie i grono pedagogiczne mogli uczyć i nauczać w coraz to lepszych warunkach. Po śmierci Dyrektora Ludwika Osetka powołano na wakat panią Anielę Gaudę, która pełniła funkcję dyrektora do roku 1990-91.
     
          Druga połowa lat osiemdziesiątych i początek lat dziewięćdziesiątych to aktywna działalność kół przedmiotowych i aktywizacja zajęć pozalekcyjnych. Działają Koło Sportowe (liczne sukcesy w biegach ulicznych, czołowe miejsca w turniejach sportowych), na terenie szkoły działa Koło Fotograficzne – którym opiekuje się Lesław Śliżewski. W drugiej połowie lat osiemdziesiątych pracują u nas m.in. nowoprzyjęci Grażyna Dłużak (Osetek) i Emilian Osetek, w roku 1988-89 odchodzi Krzysztof Kierlin a przychodzi Pani Grażyna Śliżewska. W roku 1989-90 do grona nauczycieli dołączają Panie Małgorzata Kapela i Marianna Lewandowska. Druga połowa lat osiemdziesiątych obok sukcesów przyniosła też tragedię. Podczas zbioru kamieni na polu przez uczniów klasy VIII – zginęła tragicznie pod kołami ciągnika uczennica Ewa Sobczak (13.04.1988r.). W 1990-91 pracuje przez rok Pani Mariola Tyrpa. W kolejnym roku szkolnym (1991-92) obejmuje funkcję dyrektora szkoły Pan Lesław Śliżewski. Szkoła liczy w owym czasie 194 uczniów. W tym czasie Grono Pedagogiczne stanowią: Danuta Rzewuska, Jadwiga Zawisza, Małgorzata Kapela, Gertruda Lechelt, Grażyna Śliżewska, Bogdan Kwiatkowski, Mariola Jastrzębowska (Gauden), Maciej Krzyśko. Od roku 1992 skład kadry znów ulega zmianie – rozpoczęli pracę nauczyciel wychowania fizycznego Paweł Wilk i Beata Kwaśna. W 1993 rozpoczyna pracę Pan Marek Szczepanik. W roku 1994 odchodzi z pracy Pani Mariola Jastrzębowska – pierwszy redaktor gazetki szkolnej „Ośmiorniczka”, na jej miejsce przychodzi Pani Barbara Królikowska, która kontynuuje redakcję gazetki.

          Mówiąc o historii szkoły należy koniecznie wspomnieć o osobach spoza grona pedagogicznego bez których funkcjonowanie tej placówki byłoby niemożliwe. Najdłuższy staż pracy miały Panie Aleksandra Mazurkowa, Helena Lechelt, Bożena Osetek, Bożena Pałka, Stanisława Betler oraz Panowie, Pan Władysław Jakubcewicz i Pan Słoma.
     
          Reasumując, historia szkoły w Boguszynach to bez jednego roku pięćdziesięcioletnia praca dydaktyczno-wychowawcza. W przeciągu tego okresu mury szkoły opuścili przyszli inżynierowie, nauczyciele, rolnicy, górnicy, policjanci, pracownicy służby zdrowia, etc. Zawsze dla wszystkich uczących się w tym budynku, będzie funkcjonowało pojęcie – „nasza szkoła”.