• Samorząd Uczniowski

  • SAMORZĄD UCZNIOWSKI

   PRZEWODNICZĄCA: MAŁGORZATA GRABOWICZ

   ZASTĘPCA: ALICJA JUNG

   SAKRETARZ: WIKTORIA ZIĘCINA

   SKARBNIK: AMELIA KWILIŃSKA

   SEKCJA DEKORACYJNA: Małgorzata Grabowicz, Aleksandra Węgrzyn, Wiktoria Zięcina, Zofia Nowak, Julia Śmiechowicz

   SEKCJA ORGANIZACYJNA:Antoni Pruc, Alicja Jung, Amelia Kwilińska, Wiktoria Wiśniewska

   SEKCJA WOLONTARIATU: Julia Małodzińska, Hanna Janiec, Anita Jabłońska, Zofia Warych

   OPIEKUNKI: BEATA KWAŚNA, RENATA MAĆKOWIAK

    

   Do zadań Przewodniczącego Samorządu należy:

   • prowadzenie zebrań Samorządu Uczniowskiego,
   • troska o wykonanie zadań zamieszczonych w planie pracy,
   • kierowanie pracą samorządów klasowych,
   • kierowanie działalnością sekcji Samorządu,
   • reprezentowanie szkoły na zewnątrz.

   Zadania sekcji organizacyjnej:

   • losowanie „Szczęśliwego Numerka”,
   • urządzanie zabaw i dyskotek,
   • współudział w uroczystościach i akademiach szkolnych,
   • redagowanie gazetki ściennej,
   • reprezentowanie szkoły na zewnątrz w delegacjach i uroczystościach,
   • organizacja wydarzeń i imprez szkolnych.

   PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

   SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBIANIE

   Rok szkolny 2022/2023

   Cele działań Samorządu Uczniowskiego:

   • Reprezentowanie ogółu uczniów.
   • Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
   • Promocja szkoły w środowisku lokalnym.
   • Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami                            w realizacji celów wychowawczych szkoły.
   • Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wzmocnienie samokontroli i samooceny.
   • Rozwój społeczny uczniów, w tym samorządności i decyzyjności.
   • Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

    

   Plan pracy Samorządu Uczniowskiego ma charakter otwarty. W czasie trwania roku szkolnego może być uzupełniany o inicjatywy uczniów, nowe akcje szkolne i pozaszkolne związane z działalnością Samorządu Uczniowskiego.

   Lp. Termin Rodzaj zadania
   1 Wrzesień
   • uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego z udziałem pocztu flagowego,
   • udział pocztu flagowego w Gminnych Dożynkach w Pełczycach,
   • kampania wyborcza Samorządu Uczniowskiego i wybór prezydium SU,
   • Dzień Kropki,
   •  
   • szkolny Dzień Chłopaka - życzenia i upominki z okazji Dnia Chłopaka, dzień muszki lub krawata.
   2 Październik
   • uroczyste zaprzysiężenie członków SU,
   • zainicjowanie akcji „ Szczęśliwy numerek”
   • Dzień Edukacji Narodowej – życzenia i upominki dla pracowników szkoły,
   • włączenie się w uroczystość Pasowania na ucznia
   • „Dzień Kundelka” zbiórka karmy dla psów i kotów ze schroniska w Pełczycach,
   • Apel porządkowy,
   • Dzień Babeczki – słodki dzień,
   • spotkanie członków SU z dyrekcją szkoły.
   3 Listopad
   • udział w apelu z okazji Narodowego Święta Niepodległości,
   • udział pocztu flagowego w gminnych uroczystościach z okazji Narodowego Dnia Niepodległości,
   • apel porządkowy - podsumowujący imprezy, uroczystości szkolne,
   • „Prawa dziecka” – przygotowanie gazetki z prawami dzieci i odczytanie ich w klasach,
   • ankieta dla uczniów, dotycząca bezpieczeństwa,
   • „Andrzejkowe wróżby” – dyskoteka andrzejkowa,
   4 Grudzień
   • Mikołajki – konkurs dla klas „Czerwony kolor mikołajowy”
   • Mikołajkowa noc filmowa dla klas VI - VIII,
   • udział w kiermaszu bożonarodzeniowym – „Świąteczna fotobudka,
   • przygotowanie świątecznych upominków dla pracowników szkoły,
   • przygotowanie świątecznej gazetki na korytarzu szkolnym,
   • apel świąteczny.
   5 Styczeń
   • apel porządkowy – podsumowujący pracę w I półroczu,
   • apel i gazetka dotycząca bezpiecznych ferii zimowych,
   • udział w ogólnopolskiej akcji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
   • podsumowanie pracy SU po I półroczu – spotkanie członków,
   6 Luty
   • bal karnawałowy dla klas IV- VIII ,
   • „Poczta Zakochanych”, kolorowy dzień w szkole – dzień czerwonego stroju, słodki dzień,
   • dzień piżamy – każdy kto przyjdzie do szkoły w piżamie nie będzie odpytywany tego dnia,
   • wyjazd do Schroniska dla zwierząt w Pełczycach i przekazanie karmy,
   • apel porządkowy.
   7 Marzec
   • Dzień Kobiet – życzenia i upominki dla wszystkich kobiet w szkole,
   • „Szalony Dzień Wiosny” – szalone fryzury i ubiór, pokaz mody wiosennej, wybory Miss i Mistera 2023 wśród uczniów i pracowników szkoły,
   • apel porządkowy, podsumowujący imprezy i uroczystości szkolne.
   8 Kwiecień
   • „Dnia Ziemi”, kolorowy dzień w szkole – dzień zielonego stroju,
   • konkurs dla klas „Najciekawsze drzwi do mojej klasy”,
   • ankieta dla uczniów dotycząca tolerancji i zasad, norm społecznych.
   9. Maj
   • udział w apelu z okazji 3 Maja,
   • udział pocztu flagowego w gminnych uroczystościach z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji                         3 Maja,
   • kolorowy dzień w szkole – szalony strój,
   • słodki dzień,
   10. Czerwiec
   • włączenie się w Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka – Mam talent
   • apel porządkowy -   podsumowanie II półrocza,
   • apel dotyczący bezpiecznych wakacji,
   • podsumowanie pracy SU 2022/2023 – spotkanie członków,
   • sprawozdanie z pracy SU 2022/2023 i opracowanie wniosków w dalszej pracy SU,
   • kampania wyborcza.

    

   Opiekunki Samorządu Uczniowskiego

   Beata Kwaśna, Renata Maćkowiak

   Członkowie Samorządu Uczniowskiego

    • Użytkownicy mobilni
    • Użytkownicy mobilni

    • 16.01.2024 19:25
    • Drodzy użytkownicy mobilni!

     Możecie sprawdzić swoje plany lekcji również na urządzeniach mobilnych. Strona EduPage została dostosowana do urządzeń mobilnych i funkcjonuje poprawnie na smartfonach i tabletach.

    • więcej
    • Plan Lekcji i Zastępstwa
    • Plan Lekcji i Zastępstwa

    • 16.01.2024 19:25
    • Drodzy Uczniowie i Nauczyciele

     możecie już sprawdzić Wasz plan lekcji oraz codzienne zastępstwa. Wystarczy kliknąć na odnośniki na górze strony.

    • więcej
    • Nasza nowa strona!
    • Nasza nowa strona!

    • 16.01.2024 19:25
    • Strona WWW naszej szkoły jest już dostępna w Internecie! Znajdziesz tu wiele pożytecznych i interesujących informacji - aktualności z życia szkoły, plan lekcji, informacje o zastępstwach, szkolny album zdjęciowy, jadłospis stołówki i wiele więcej.
    • więcej