• Pracownicy szkoły

   • Fijał Julita – język angielski

    Gałwa Agnieszka - geografia, przyroda, biologia, chemia, wychowawca kl. VIII, świetlica

    Gauden Paweł – informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa

    Jażdżyk Wioletta - język niemiecki, wychowawca kl. IV

    Konieczka Maciej – administrator sieci

    Kotkowska Agnieszka – bibliotekarz, technika

    Królikowska Barbara - język polski, wychowawca  kl. V b

    Kwaśna Beata –WdŻR, język polski kl. VI, wychowawca kl. II

    Maćkowiak Renata - wychowawca klasy III, muzyka, plastyka

    Michalina Szwedziak – Żuk  - matematyka, wychowawca klasy VII

    Obszańska Bogumiła –  pedagog specjalny, n-l  wspomagający, zajęcia rewalidacyjne

    Ks. Paweł Półtorak - religia

    Rynkiewicz Mateusz – wychowanie fizyczne

    Salamońska Renata – pedagog, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, ART

    Sopińska Blanka  - psycholog

    Sowińska Agnieszka - matematyka

    Skordzka – Łuciów Ewelina – fizykawychowawca świetlicy, wychowawca kl. Va

    Świrski Daniel - wychowanie fizyczne, wychowawca klasy VI

    Umer Izabela - wychowawca I, zajęcia logopedyczne,

    Włudarski Wiesław - historia, WOS

    Zotczyk Alicja - nauczyciel oddziału przedszkolnego "0"

     

    Pracownicy administracji i obsługi

    Bujowska Marta – sekretarz

    Gawlik Honorata - pracownik obsługi

    Jadrysiewicz Arkadiusz - konserwator

    Jadrysiewicz Katarzyna - pracownik obsługi

    Kowalska Zdzisława - pomoc kuchenna

    Kruszka Aneta - pracownik obsługi

    Kuśmierek Dorota - pracownik obsługi

    Kwilińska Agnieszka - kucharz

    Maćkowiak Katarzyna - opiekun dowozów / pomoc w grupie przedszkolnej

    Odachowski Artur – konserwator

    Sitek Agnieszka - opiekun dowozów / pomoc kuchenna

    Wróbel Magdalena - pracownik obsługi